Weź udział w krótkim internetowym badaniu sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Agencja rekrutacyjna Eduexpress zajmująca się rekrutacją również osób z niepełnosprawnościami, poszukuje chętnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej.  Zawiera ona pytania dotyczące obecnej sytuacji zawodowej, stanowiska pracy, dostępności, wsparcia ze strony pracodawcy oraz ogólnej satysfakcji z miejsca pracy.
Wszystkie odpowiedzi pomogą lepiej zrozumieć, jakie zmiany i ulepszenia mogą być wprowadzone, aby umożliwić pełne uczestnictwo i integrację osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.
Udział w ankiecie jest anonimowy. Przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach badawczych i opracowania rekomendacji.
Aby wypełnić ankietę, należy przejść tutaj.