Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych tematem rozmowy Pierwszej Damy

W piątek (31 marca) Małżonka Prezydenta spotkała się z Jolantą Borek, społeczniczką od lat zajmującą się sprawami osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, pełniącą obecnie funkcję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krzyżanowicach. Rozmowa toczyła się wokół instrumentów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
W lutym br. Małżonka Prezydenta odwiedziła Powiatowe Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne w Krzyżanowicach powstałe w ramach Rządowego Funduszu Solidarnościowego. Placówką zarządza Jolanta Borek, która w piątek w Pałacu Prezydenckim omówiła problematykę wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
Panie rozmawiały o rzeczywistych kompetencjach i potrzebach osób dotkniętych dysfunkcjami. Rozmówczyni Pani Prezydentowej wskazywała na złożoność zjawiska niepełnosprawności w kontekście orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności oraz interpretacji zapisów.
Panie mówiły o współdziałaniu wielu struktur i instytucji na rzecz osób niepełnosprawnych oraz aktywności samych osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji zawodowej, a także możliwościach zarobkowania opiekunów. Dyskutowano o potrzebie kształtowania wsparcia adekwatnego do potrzeb osób z dysfunkcjami, deinstytucjonalizacji oraz zadaniach samorządów w zakresie usług środowiskowych.


 

Źródło: Prezydent.pl