Prezes PFRON o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością podczas wizyty u Pierwszej Damy

O formach wsparcia osób z niepełnosprawnościami rozmawiała we wtorek w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda z Marleną Maląg i Martą Mordarską.
Reprezentantki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mówiły o aktywności osób z niepełnosprawnościami oraz o inicjatywie objętej przez Małżonkę Prezydenta patronatem honorowym, trwa bowiem XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Ponad 1800 zgłoszeń w pięciu kategoriach ilustruje talenty, otwartość i wszechstronność uczestników, a rozstrzygnięcie zmagań odbędzie się jesienią.
Organizowany nieprzerwanie od 2003 roku przez PFRON konkurs jest jednym z największych przeglądów twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ideą adresowanej przede wszystkim do uczestników warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej inicjatywy jest promocja ich twórczości artystycznej. Istotnym elementem wydarzenia jest także umożliwienie niepełnosprawnym artystom zaistnienia, wsparcie ich działań oraz zachęcenie do podjęcia aktywności.
Panie podzieliły się z Pierwszą Damą doświadczeniami oraz spostrzeżeniami z pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozmawiano o społecznym postrzeganiu odmienności, formach ułatwiania osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym oraz o zjawisku samodzielnej opieki rodziców nad dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest instytucją wspierającą pracodawców, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe i fundacje, których działania są nakierowane na pomoc osobom niepełnosprawnym. (KS)


 

Źródło: inf. pras.