Niewidoma i słabowidząca młodzież z wizytą u Pierwszej Damy

W lutym br. Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. Zachęcała wtedy podopiecznych placówki do odwiedzenia Warszawy, a dziś z radością gościła uczniów w Pałacu Prezydenckim.
Od 1 września 2019 roku ośrodek funkcjonuje jako Zespół Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”. W ramach instytucji prowadzone jest wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, technikum, branżowa szkoła I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy oraz szkoła policealna, jak również liceum dla dorosłych i szkoła muzyczna I stopnia. Do Pałacu Prezydenckiego przyjechali uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uczestniczyli w pierwszej edycji wewnątrzszkolnego konkursu ekonomicznego oraz ich koledzy z pierwszych klas technikum. Wśród młodzieży obecni byli reprezentanci różnych profili szkoły policealnej, m.in. technik realizacji dźwięku, technik administracji, florysta.

Młodzi ludzie mówili o praktykach zawodowych, sprawdzianach czy mieszkaniu w internacie. W przyjacielskiej, serdecznej atmosferze rozmawiano także o codzienności Pierwszej Damy – jej obowiązkach, formach odpoczynku i najchętniej słuchanej muzyce. Goście byli ciekawi w jaki sposób planowane są spotkania głowa państwa, pytali o przebieg ostatniej wizyty Pary Prezydenckiej w USA i osobiste spostrzeżenia Pierwszej Damy dotyczące amerykańskich miast i zachodniej kultury. Rozmawiano także o ulubionych książkach i ich ekranizacjach, korzyściach płynących z nauki języków obcych i udzielanych przez Małżonkę Prezydenta – wieloletnią nauczycielkę języka niemieckiego – lekcjach w Pałacu Prezydenckim.
Zespół szkół prócz metod i form kształcenia dostosowanych do potrzeb i możliwości swoich uczniów oferuje każdemu z nich kompleksową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapeutyczną i rewalidacyjną. Praca pedagogów skupia się na dążeniach do tego, aby absolwenci czuli się dostosowani społecznie, byli aktywni zawodowo i otwarci na potrzeby innych ludzi. Małżonka Prezydenta, dziękując za odwiedziny, życzyła uczniom spełnienia marzeń i realizacji planów zawodowych.


 

Źródło: prezydent.[pl