Pomorskie: Prawie 7 milionów złotych na udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Dzięki środkom z PFRON, które są w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego, zostaną dofinansowane roboty budowlane w obiektach służących opiece i rehabilitacji. Celem będzie dostosowanie tych placówek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Środki w wysokości 6,9 mln złotych przyznano 13 wnioskodawcom.
Wśród beneficjentów, z którymi podpisane zostały umowy o dofinansowanie z PFRON, znalazły się jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz jednostki ochrony zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultu religijnego i turystyki.
Lista beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z PFRON:

 1. • Fundacja Hospicyjna na budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku (1 915 500 zł)
 2. • Powiat kościerski na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego w Kościerzynie (1 615 500 zł)
 3. • Powiat bytowski na adaptację budynku na cele Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie (860 400 zł)
 4. • Powiat kartuski na rozbudowę oraz poprawę dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach (630 800 zł)
 5. • Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. na dostosowanie pomieszczeń szatniowo-sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (432 400 zł)
 6. • Gmina Czarne na budowę windy i podjazdu oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń Przedszkola Gminnego (379 100 zł)
 7. • Powiat tczewski na modernizację łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie (300 915 zł)
 8. • Szpitale Tczewskie SA na przebudowę i rozbudowę budynku szpitalnego Oddziału Rehabilitacji w Tczewie o dźwig osobowy (229 400 zł)
 9. • Gdański Uniwersytet Medyczny na poprawę dostępności budynku nr 27 poprzez wymianę urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością (157 000 zł)
 10. • Powiat gdański na budowę windy w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie (120 600 zł)
 11. • Grupa Zarządzająca Pomerania SA na przebudowę sal konferencyjnych w części istniejącego budynku położonego przy al. Gen. Józefa Hallera 245 w Gdańsku (114 900 zł)
 12. • Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela w Ustce na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku kościoła parafialnego (110 400 zł)
 13. • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) na dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą windy osobowej w Centrum Integracji Na Górce w Gdańsku (99 600 zł)

Wszystkie zadania objęte dofinansowaniem w ramach zawartych umów powinny zostać zrealizowane do końca listopada 2023 r.


 

Źródło: Biuro Prasowe Samorządu Województwa Pomorskiego