Nowoczesne systemy programistyczne wspierają studentów z niepełnosprawnościami na polskich uczelniach

– Osoby niepełnosprawne chcą czuć się samodzielne i sprawcze. Móc swobodnie studiować bez konieczności bycia zdanym na innych. Odpowiadamy na potrzeby naszych studentów, ponieważ je znamy i jesteśmy na nie uważni – powiedziała w trakcie seminarium „Akademia dostępności – uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” dr hab. Anna Siwik z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. W trakcie wydarzenia dyskutowano o wsparciu edukacyjnym, nowoczesnych technologiach, a także o zwiększaniu dostępności architektonicznej i infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych.
Trwające trzy dni seminarium pn. „Akademia dostępności – uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” zebrało w Wiśle przedstawicieli czołowych uczelni wyższych w Polsce, stowarzyszeń wspierających osoby z niepełnosprawnościami, a także firm, które tworzą oprogramowania i systemy mające na celu usprawnienie korzystania niepełnosprawnym z możliwości edukacji i zdobywania wykształcenia wyższego. Pośród takich przedsiębiorstw znalazło się T2T System, firma tworząca m.in. systemy nawigacji wewnątrzbudynkowej, które zostaną wkrótce wdrożone w obiektach polskich uniwersytetów i politechnik.
Wydarzenie zrealizowane zostało w partnerstwie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeniem „Twoje nowe możliwości” oraz Fundacją na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Fronia”.

Wyrównywanie szans na uczelniach wyższych

Osoby niepełnosprawne każdego dnia zmagają się z wieloma trudnościami. Zwykła codzienność to często wyzwania a ich pokonanie wymaga nierzadko pomocy innych ludzi. Borykając się z takimi niedogodnościami osoby niepełnosprawne zmuszone są nieraz do rezygnowania z wielu życiowych aktywności i ambicji, wśród których jest m.in. zdobycie wyższego wykształcenia. Bariery architektoniczne uniemożliwiają im dostęp do edukacji i rozwoju zawodowego.
Uczelnią, która od wielu lat prężnie działa na rzecz swoich studentów z niepełnosprawnościami i z chęcią odpowiada na ich potrzeby jest krakowska AGH, która też była jednym ze współorganizatorów seminarium – W Wiśle gościliśmy przedstawicieli z niemal 20 uczelni wyższych w Polsce, które realizują projekt pn. „Uczelnia Dostępna”. W trakcie tych trzech dni seminarium mieliśmy okazję do żywej dyskusji o poziomie dostępności uczelni w perspektywie zachodzących zmian: prawnych, technologicznych, demograficznych oraz świadomościowych. Każdy z obecnych mógł poznać etap realizacji projektów na poszczególnych uczelniach, wysłuchać wniosków, zasięgnąć rady, a przede wszystkim poznać też perspektywę osób niepełnosprawnych – powiedział Wojciech Sajdak, koordynator projektu „Akademia Dostępności” w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. – Sytuacja osób niepełnosprawnych na polskich uczelniach jest dla nas niesamowicie ważna. Chcemy, aby mieli równe szanse w drodze po wiedzę i tytuły naukowe. Dlatego takie projekty jak to seminarium są niezwykle istotne i potrzebne. Liczymy, że uczelnie będą wykorzystywać skuteczne rozwiązania innych placówek, dzięki czemu zwiększy się dostępność uczelni dla osób z trudnościami. Dodam też, że jako AGH jesteśmy w piątce uczelni, które są liderem w dostępności. Nasi studenci z niepełnosprawnościami mogą liczyć m.in. na asystenta, transport między budynkami, materiały dydaktyczne i wiele innych.
Wspieramy także osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności, które są np. w kryzysie psychicznym bądź uległy nagłemu urazowi. Potrzeby w tym zakresie są ogromne – zaznaczył Wojciech Sajdak z krakowskiej AGH.
Oprócz wdrażania nowoczesnych systemów i udogodnień pomagających studentom uczelni wyższych w codziennym funkcjonowaniu, ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest samodzielność. To o nią walczą osoby niepełnosprawne. Chcą korzystać w pełni z możliwości jakie dają im uczelnie. – Praktycznie od początku działalności nasza uczelnia jest zainteresowana wsparciem, jakie może dać swoim studentom. Warto podkreślić, że nie wynika to z przymusu, a z chęci, bowiem jako jedni z pierwszych w Polsce wprowadzaliśmy już na poziomie instytucjonalnym niezbędne zmiany. Kolejną sprawą jest świadomość. Odpowiadamy na potrzeby naszych studentów ponieważ je znamy i jesteśmy na nie uważni. Nie wspominając już o poczuciu empatii. – mówiła dr hab. Anna Siwik z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, do 2020 roku Prorektor ds. Studenckich w AGH i profesor tej uczelni. – Niejednokrotnie, w trakcie prowadzenia wykładów miałam okazję obserwować osoby niewidzące. Zauważyłam u nich ogromny upór i chęć uczenia się. Osoby niepełnosprawne chcą czuć się samodzielne i sprawcze. Móc swobodnie studiować bez konieczności bycia zdanym na innych. Dlatego tak ważne jest, aby maksymalnie usprawniać i ułatwiać im naukę na uczelniach wyższych – zaznaczyła dr hab. Anna Siwik

Nawigacja wewnątrzbudynkowa odpowiedzią na potrzeby studentów z niepełnosprawnościami

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań na uczelniach wyższych skutecznie ułatwia studentom przejście przez proces nauki. Oczywiście wiele jest jeszcze do zrobienia, ale te udogodnienia, które działają lub będą wdrażane są skuteczne i pomocne. Jednym z takich rozwiązań jest system nawigacji wewnątrzbudynkowej, który pozwoli osobom niepełnosprawnym na poruszanie się po budynkach uczelni. – Obiekt AGH, to w tej chwili kilka budynków, rozmieszczonych na sporym terenie. Niejednokrotnie osoby zdrowe miewają małe zawirowania z orientacją, szczególnie na początku studiów. Natomiast osoby niepełnosprawne będą mieć spore problemy, dlatego też zdecydowaliśmy się na stworzenie nowoczesnej nawigacji wewnątrzbudynkowej. Dzięki niej np. osoby niewidome będą mogły sprawnie poruszać się po naszych obiektach bez pomocy drugiej osoby. Tradycyjny GPS doprowadzi nas pod drzwi uczelni, natomiast dalej zaczynają się schody. Dlatego już niedługo nasi studenci będą korzystać ze wspomnianej aplikacji, która pomoże im dojść m.in. pod konkretną salę wykładową – mówił Wojciech Sajdak z AGH.

Rozwiązania są już dostępne

Szczegóły na temat nawigacji wewnątrzbudynkowej przedstawiła zebranym Joanna Urban, właścicielka T2T System. Firma tworzy m.in. nowoczesne aplikacje, które pomagają studentom w poruszaniu się po uczelnianych budynkach. Seminarium w Wiśle stało się więc doskonałą okazją do zaprezentowania zebranym nowych technologii, które jeszcze bardziej wesprą osoby niepełnosprawne – Wydarzenie było dla nas bardzo wyjątkowe pod wieloma względami. Mogliśmy pokazać przedstawicielom polskich uczelni nasz system, ale także poznać ich punkt widzenia i projekty, jakie już są realizowane w szkołach wyższych. Cieszymy się, że nasza aplikacja stanie się kolejnym pozytywnym punktem w decyzji osób niepełnosprawnych o pójściu na studia. Mimo, że jesteśmy firmą programistyczną, to zależy nam, aby takie osoby miały równe szanse w nauce i późniejszej ścieżce zawodowej – powiedziała Joanna Urban, właścicielka T2T System. Obecnie firma wdraża system nawigacji wewnątrzotrzewnowej właśnie w obiektach Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
Aplikacja, w oparciu o bezprzewodowe urządzenia informacji wewnątrzbudynkowej tzw. beacony, generuje stosowne komunikaty tekstowe, które w sposób automatyczny zostają zamienione na komunikaty głosowe z wykorzystaniem syntezatora mowy (w j. polskim i angielskim) w momencie, gdy urządzenie znajdzie się w pobliżu wspomnianego beacona. – Aplikacja prowadzi osobę do miejsca docelowego wzdłuż optymalnej ścieżki wyznaczonej w danym budynku bądź kondygnacji. Kolejno, po dokonaniu zmiany system kieruje użytkownika najlepszą drogą do wyjścia z obiektu. Oczywiście w nawigacji jest także dostępny tryb ewakuacyjny. Obecnie pracujemy nad wdrażaniem systemu nawigacji dla krakowskiej AGH. Jesteśmy po pierwszym odbiorze, czekamy na kolejne. Mamy nadzieję, że już niedługo studenci krakowskiej uczelni będą w pełni korzystać z naszej aplikacji – podsumowała Joanna Urban z T2T System.


 

T2T System to firma z branży IT, z siedzibą w Nędzy (woj. śląskie). Wspiera przedsiębiorstwa i instytucje w wykorzystaniu technologii informatycznej. Tworzy i wdraża oprogramowanie, administruje systemami, serwerami i sieciami, świadczy usługi outsourcingu IT. Firma powstała z pasji do informatyki, dziś skupia specjalistów z różnych dziedzin programowania i administracji IT.


 

Źródło: Adventure Media