Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w kinematografii. Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się z przedstawicielami branży

18 sierpnia br. odbyło się spotkanie Wicemarszałkini Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej i senator Haliny Biedy z przedstawicielami branży kinematograficznej. Spotkanie dotyczyło rozwiązań służących poprawie dostępności kin dla osób z niepełnosprawnościami i było związane z zapoczątkowaniem w Senacie w marcu br. prac nad nowelizacją ustawy o kinematografii z 2005 r. Celem projektowanej zmiany jest zniesienie barier w dostępie do filmów rozpowszechnianych w kinach dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku.
Przypomnijmy, iż nasza fundacja bierze udział w pracach nad projektowanymi zmianami.

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do nas na Twitterze!

W spotkaniu udział wzięli: Jan Dybczyński – prezes zarządu Fundacji „Kino Dostępne”, Piotr Olak – dyrektor Kina Luna, Mariusz Spisz – dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Multikino SA, a także dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski.
Wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka, jako przedstawicielka wnioskodawców, pokrótce podsumowała przebieg prac nad senacką inicjatywą. W projektowanej noweli wprowadza się przepis obligujący podmiot prowadzący dystrybucję filmu na polskim rynku w co najmniej 10 kinach do udostępniania organizacjom pozarządowym, zajmującym się problematyką dostępności kina, materiałów umożliwiających stworzenie audiodeskrypcji i audionapisów nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem dystrybucji filmu w Polsce. Przepisy te dotyczyłyby również filmów zagranicznych, a udostępnianie takich materiałów odbywałoby się za pośrednictwem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wicemarszałkini zaznaczyła, że w trakcie pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji senatorowie zgłaszali pytania o techniczną stronę proponowanych rozwiązań, a także o funkcjonowanie analogicznych regulacji w innych krajach Unii Europejskiej. Prace nad projektem senackiej inicjatywy zostały wstrzymane 4 sierpnia br. w celu przeprowadzenia dalszych konsultacji.
Prezes zarządu Fundacji „Kino Dostępne” Jan Dybczyński zwrócił uwagę na problem należytego zabezpieczenia praw autorskich, dlatego jego zdaniem ustawowy obowiązek przygotowania audiodeskrypcji powinien ciążyć właśnie na dystrybutorach filmów. Podkreślił, że najlepszym i najtańszym rozwiązaniem technologicznym byłoby udostępnianie audiodeskrypcji i audionapisów za pośrednictwem aplikacji mobilnej, którą zainteresowani mogliby bezpłatnie pobrać na telefon. Jego zdaniem koszt stworzenia takiego narzędzia informatycznego nie powinien przekroczyć 1 mln zł. Z rozmów prezesa Dybczyńskiego z przedstawicielami zagranicznych wytwórni filmowych, ich polskich spółek-córek i dystrybutorów wynika, że podmioty te są zainteresowane wprowadzeniem obowiązkowej audiodeskrypcji, ponieważ rozwiązanie to stworzy im szanse na dotarcie do nawet 4 mln nowych widzów w Polsce. Z szacunków organizacji zajmujących się problematyką dostępności kin dla osób z dysfunkcjami wzroku wynika bowiem, że trudności w odbiorze filmu prezentowanego z napisami ma nie tylko 1,7 mln osób z tego rodzaju niepełnosprawnością, ale także 3–4 mln osób starszych i osób dotkniętych różnymi formami dysleksji, mających kłopoty z szybkim czytaniem napisów.
Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski przypomniał, że od trzech lat PISF wspiera organizacje zajmujące się ułatwianiem dostępu do kina i obecnie w przypadku blisko 30% filmów polskiej produkcji dostępna jest audiodeskrypcja. Od spełnienia tego obowiązku uzależnione jest też przyznanie dofinansowania produkcji filmu przez PISF. Dyrektor Śmigulski zaznaczył, że instytut nie ma jednak prawnych możliwości nałożenia obowiązku audiodeskrypcji w przypadku producentów zagranicznych. Z tego względu zaproponował rozważenie wprowadzenia zmiany również w art. 8 pkcie 11 ustawy o kinematografii, tak aby od spełnienia wspomnianego obowiązku uzależnione było nadawanie każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie indywidualnego identyfikatora.
W dalszej części spotkania uczestnicy zastanawiali się nad możliwością sfinansowania prac informatycznych nad aplikacją mobilną do audiodeskrypcji, nad kampanią promującą taką aplikację, a także nad dalszymi konsultacjami procedowanego projektu ustawy.
Podsumowując spotkanie, Wicemarszałkini Morawska-Stanecka zapowiedziała wznowienie konsultacji i prac legislacyjnych nad tą inicjatywą w połowie września br.


 

Źródło: Senat RP