Pierwsza Dama odwiedziła Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Krzyżanowicach

W ramach Rządowego Funduszu Solidarnościowego w Krzyżanowicach w powiecie radomskim powstało Powiatowe Centrum Opiekuńczo–Mieszkalne, które odwiedziła Małżonka Prezydenta. Instytucja rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 2023 roku i docelowo przystosowana jest do całodobowych oraz dziennych okresowych pobytów dla 23 dorosłych osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
Pierwsza Dama zwiedziła ośrodek, a następnie dołączyła do uczestników zajęć terapeutyczno–rozwojowych. Podczas warsztatów manualnych rozmawiano o zajęciach odbywających się w placówce i planie dnia. Piętnaście osób korzysta ze wsparcia w formie pobytu dziennego, a ośmioro podopiecznych zamieszkało w Centrum. Pani Prezydentowa pytała osoby niepełnosprawne o ich dotychczasowe doświadczenia i spostrzeżenia związane z pobytem, najbardziej interesujące formy rozwijania sprawności i nawiązane relacje z innymi uczestnikami i terapeutami.
Później Małżonka Prezydenta wzięła udział w spotkaniu z podopiecznymi i pracownikami Powiatowego Centrum Opiekuńczo–Mieszkalnego. Mówiono o formach wsparcia podnoszących kompetencje społeczne i rozwijających umiejętności potrzebne do samodzielnego życia, a także o przeciwdziałaniu wykluczeniu. W tym kontekście szczególnie podkreślano konieczność tworzenia większej liczby miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Podjęto temat deinstytucjonalizacji wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz asystencji osobistej, jak również kwestię zaznajamiania społeczeństwa ze szczególnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Agata Kornhauser–Duda podziękowała za możliwość poznania podopiecznych ośrodka oraz cenne rozmowy. Zwracając się do personelu Centrum Małżonka Prezydenta pogratulowała wspaniałej inwestycji i stworzenia miejsca, w którym panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Pierwsza Dama akcentowała, że dzięki zaangażowaniu i wyczuleniu kadry na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, podopieczni Centrum otoczeni są kompleksową opieką oraz mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Spotkanie umilił występ Tomka, niewidomego uczestnika zajęć, który zaprezentował kilka piosenek.
Zakres usług prowadzonych w ośrodku jest różnorodny i dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników, którzy są dotknięci rozmaitymi schorzeniami. Istotnym elementem wsparcia jest wykształcenie w podopiecznych umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także o ogólną sprawność.


 

Źródło: Prezydent.pl