Gmina Walce: Ponad 2,5 miliona złotych na centrum opiekuńczo-mieszkalne

Gmina Walce to jedyny opolski samorząd, któremu przekazano pieniądze z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W nowym centrum całodobową opiekę otrzyma 9 niesamodzielnych osób, a kolejne 6 może być pod opieką specjalistów w systemie dziennej pomocy.
– Takie centra w naszym województwie są potrzebne, świadczy o tym liczba złożonych do nas wniosków. O pozyskanie środków finansowych starały się 2 powiaty i 5 gmin. To zapotrzebowanie z roku na rok coraz bardziej rośnie. Większa jest świadomość osób niepełnosprawnych, że mogą wyjść z domu i w pełni korzystać z uroków życia codziennego –  podkreśla Adrian Czubak, wojewoda opolski, który przekazał wójtowi Gminy Walce czek na kwotę 2 504 120,96 złotych. Do utworzenia Centrum gmina będzie musiała z własnych środków przekazać nieco ponad 216 tysięcy złotych. – To będzie budowany nowy budynek, piętrowy, spełniający wszystkie wymogi dla osób niepełnosprawnych. W drugim kwartale przyszłego roku chcemy rozpocząć prace budowlane. Planujemy, że pod koniec 2022 roku centrum opiekuńczo-mieszkalne w Walcach zacznie funkcjonować – wyjaśnia Marek Śmiech, wójt Gminy Walce.


 

Źródło: OUW