Kalisz: Wyłoniono wykonawcę, który wybuduje Centrum opiekuńczo-mieszkalne

Centrum opiekuńczo-mieszkalne, którego budowa rozpocznie się już wkrótce będzie się mieściło przy ulicy Żwirki i Wigury. Wsparcie w placówce znajdzie tam dwoje podopiecznych w formie całodobowej oraz 40 osób dorosłych z niepełnosprawnościami w formie pobytu dziennego.
Obiekt będzie oferował zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne. Osoby niepełnosprawne będą tam mogły spędzać czas wolny, a także otrzymają opiekę w zakresie wykonywania podstawowych czynności i aktywności życiowych.
Inwestycja realizowana jest w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Całkowita wartość projektu, obejmującego również wyposażenie obiektu, wynosi 3 497 504,99 zł, z czego wysokość bezzwrotnej dotacji ze środków SFWON to 2 897 025,09 złotych.
Wyłoniono wykonawcę, który zrealizuje inwestycję. Będzie to Zakład Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kędzia z Gołuchowa.
W ramach zadania rozebrane zostaną trzy budynki parterowe znajdujące się na terenie działki oraz ogrodzenie frontowe. Stare nawierzchnie zostaną skute. Wybudowany zostanie jednokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej całkowitej nieco ponad 413 m2. Wykonane zostaną: niezbędna infrastruktura, mała architektura i oświetlenie terenu.
Roboty potrwają do sierpnia 2022 roku.


 

Źródło: UM Kalisz