Szczyrk: Powstanie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej

Śląskie Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej ma być nowoczesnym kompleksem, w skład którego wchodzić będą centrala Beskidzkiej Grupy Regionalnej GOPR oraz nowoczesne zaplecze szkoleniowe, treningowe, rehabilitacyjne. To ma być pierwszy taki obiekt w Europie. W ramach kompleksu ratowniczo-szkoleniowego planuje się również stworzenie zaplecza do badań rozwojowych, stałą współpracę i obecność przedstawicieli uczelni wyższych, której celem będzie wprowadzanie nowoczesnych technologii w ratownictwie. Profesjonalna baza szkoleniowa zwiększy szansę na integrację środowisk ratowników nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, umożliwi wymianę doświadczeń i opracowanie wspólnych standardów, a ostatecznie przełoży się na podniesienie kwalifikacji zawodowych ratowników. Dostępność bazy pozwoli na uzyskanie uprawnień umożliwiających wydawanie przez GOPR certyfikatów państwowych.
10 listopada w Katowicach podpisano umowę w sprawie pierwszego etapu powstania Śląskiego Centrum Dostępności Górskiej i Turystyki Zrównoważonej.

„Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo w górach i będzie krokiem w stronę ich większej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 500 tys. zł to znacząca kwota na dokumentację techniczną i przygotowanie inwestycji, a także kolejne wsparcie dla GOPR, tylko w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 2,4 mln zł, bo bezpieczeństwo mieszkańców i turystów jest dla nas najważniejsze”

– mówił marszałek Jakub Chełstowski.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego