Powstanie Ogólnopolska Sieć Rzecznictwa Turystyki Wytchnieniowej

Rusza kolejna ważna inicjatywa z zakresu poprawy dostępności. Swoją działalność rozpoczyna ogólnopolska sieć łącząca osoby i podmioty, które działają w obszarze turystyki dla osób z niepełnosprawnościami oraz świadczą opiekę wytchnieniową. W spotkaniu inauguracyjnym projektu „Połączą nas góry” uczestniczyła zdalnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

„W ramach Programu Dostępność Plus staramy się pokazywać, że miejsce na dostępność jest wszędzie. Także tam, gdzie większość z nas nie dostrzega potrzeby jej zapewnienia. Dobrym przykładem jest właśnie turystyka społeczna, która jest dla nas bardzo istotna w Programie już od samego początku”

– powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Jak dodała sekretarz stanu – Każdy ma prawo korzystać z piękna otaczającej przyrody i pokonując własne ograniczenia zdobywać upragnione szczyty.
Wiceminister zaznaczyła, że poprawa niezależności funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami także w zakresie wypoczynku, rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu to priorytet rządowego Programu Dostępność Plus.

„Chcemy, aby co najmniej 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk górskich stało się dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami”

– powiedziała  Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Wśród inicjatyw realizowanych przy wsparciu Programu Dostępność Plus, wiceminister wymieniła: „Schronisko bez barier”, „Dostępność ponad barierami” oraz „Obszar chroniony obszar dostępny”.
Inicjatywa powołująca Ogólnopolską Sieć Rzecznictwa Turystyki Wytchnieniowej ma na celu zwrócenie uwagi na to, że możliwe jest postrzeganie turystyki osób z niepełnosprawnościami i opieki wytchnieniowej jako jednego, uniwersalnego produktu.
Projekt „Połączą nas góry” ma służyć wymianie doświadczeń, inicjowaniu współpracy i aktywnego dialogu.
Uczestnictwo w pracy sieci ma bezpłatny charakter. Oprócz spotkań, planowane są wizyty studyjne w miejscach, w których są realizowane ciekawe inicjatywy związane z turystyką osób z niepełnosprawnościami.


 

Źródło: MFiPR