Elbląg: W mieście powstanie Centrum Usług Społecznych

W środę została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a miastem Elbląg dotycząca utworzenia Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. W wydarzeniu wzięli udział: minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, wicewojewoda warmińsko-mazurski Aleksander Socha, p.o. prezydenta Elbląga Janusz Nowak oraz Beata Kulesza Dyrektor MOPS w Elblągu – beneficjent programu.
Elbląski projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu pt. „Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług”. Do końca kwietnia gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie na utworzenie w sumie 30 pilotażowych centrów usług społecznych. Na ten cel przeznaczono 100 mln zł z budżetu państwa oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
W konkursie złożono 52 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 149 mln zł.

CUS dla wszystkich mieszkańców miasta

Zgłoszony projekt dotyczy utworzenia Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Na jego powstanie przeznaczone zostanie prawie 2,5 mln zł.
Minister Marlena Maląg zwróciła uwagę na to, że Centra Usług Społecznych to nie tylko kompleksowe wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi i seniorów, oraz inicjatywy związane z wolontariatem, ale też przede wszystkim nowatorskie spojrzenie na świadczenie usług społecznych. – Dlatego też niezmiernie cieszę się, że podpisujemy umowę z miastem Elbląg. Cieszę się również z tego, że będziemy realizować zadania, które będą służyły przede wszystkim mieszkańcom, aby kompleksowe usługi mogły znajdować się w jednym miejscu i aby jakość świadczonych usług była na jak najwyższym poziomie – mówiła minister.
Elbląskie Centrum Usług Społecznych ruszy już za kilka miesięcy, bo na początku przyszłego roku i potrwa do końca lipca 2023 roku. Przez kolejne trzy lata o kontynuację działania CUS-u zadba gmina. To oznacza, że mieszkańcy będą mogli korzystać z usług centrum przynajmniej do końca lipca 2026 roku.
Głównym celem projektu jest integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Elbląga poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Elbląskiego Centrum Usług Społecznych jako nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Elbląg.


 

Źródło: MRPiPS