Nowy Sącz: „Okulistyka dla osób aktywnych zawodowo”

Prezydent Miasta Nowego Sącza zaprasza aktywnych zawodowo, pracujących przy monitorze ekranowym, mieszkańców Nowego Sącza w wieku od 18 do 65 lat do skorzystania z bezpłatnego badania okulistycznego.
Od dnia 14.11.2022 r. rejestracja osobista w Przychodni Specjalistycznej Inter- Optica S.C, ul. J. Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu lub telefoniczna pod nr tel. (18) 443-64-37 lub 18 448-83-72 w godz. 9.00 -16.00 do wyczerpania limitu miejsc.
Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia.
Zadanie pn. „Okulistyka dla osób aktywnych zawodowo” obejmuje:

  1. •  ocenę refrakcji,
  2. •  ocenę wady wzroku i ostrości widzenia,
  3. •  badanie dna oka,
  4. •  badanie ciśnienia śródgałkowego,
  5. •  dobór szkieł w przypadku stwierdzenia wady wzroku, poprzez pisemne wskazanie parametrów szkieł zalecanych,
  6. •  wydanie zaświadczenia o stwierdzonej wadzie wzroku lub dalszych zaleceniach dla uczestnika.

Badanie okulistyczne wraz z konsultacją okulisty odbędzie się w dniach i godzinach ustalonych podczas rejestracji. Bezpłatne badania okulistyczne będą wykonywane w Przychodni Specjalistycznej Inter- Optica S.C, ul. J. Kochanowskiego 2 w Nowym Sączu od dnia 15.11 .2022 r. do 09 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
W dniu badania, pacjent zobowiązany będzie do okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Jeśli w dokumencie tożsamości nie ma wskazanego miejsca zamieszkania, pacjent zobowiązany jest do okazania innego dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania np. Karty Nowosądeczanina lub pierwszej strony formularza PIT złożonego za ubiegły rok (w przypadku składania deklaracji PIT drogą elektroniczną prosimy także o okazanie potwierdzenia złożenia deklaracji, tzw. UPO) lub inny dokument, zawierający miejsce zamieszkania w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
Zadanie jest finansowane ze środków Miasta Nowego Sącza.

 


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Nowy Sącz