Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki – galeria sztuki w Warszawie, narodowa instytucja kultury. Misją Zachęty jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. Galeria organizuje wystawy indywidualne i zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe.
Historia Zachęty sięga 1860 r., kiedy w Królestwie Polskim powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Początkowo celem Towarzystwa było organizowanie wystaw, zakup dzieł sztuki do kolekcji narodowej i udzielanie pomocy młodym artystom. Obecna siedziba Zachęty, zaprojektowana przez Stefana Szyllera, wzniesiona dzięki wysiłkom Towarzystwa i hojności społecznej, stała się jednym z głównych warszawskich ośrodków sztuki, promującym nowe malarstwo. Budowę siedziby rozpoczęto we wrześniu 1898, natomiast oficjalnego otwarcia dokonano 15 grudnia 1900.

Osoba z dysfunkcją wzroku w Galerii

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki jest galerią otwartą na różnorodność potrzeb odbiorców. W miarę możliwości podejmuje działania zwiększające dostępność zbiorów, wystaw, jak i samego budynku.
Zachęta tworzy i gromadzi na stronie internetowej materiały edukacyjne przydatne osobom niewidomym. Program edukacyjny towarzyszący wystawom obejmuje wydarzenia z audiodeskrypcją na żywo.
Osobom o orzeczonej niepełnosprawności przysługuje bilet ulgowy (za okazaniem stosownych dokumentów). Asystentom osób z niepełnosprawnością przysługuje bilet bezpłatny.
osoby z dysfunkcją wzroku do odsłuchania audiodeskrypcji budynku, prac z kolekcji Zachęty i wystaw.
PRZEJDŹ DO WSZYSTKICH AUDIODESKRYPCJI

Programy Zachęty skierowane do osób z dysfunkcją wzroku

Sztuka dostępna

Spotkania z tego cyklu adresowane są do dorosłych osób niewidomych i niedowidzących. Odbywają się na aktualnych wystawach. Prezentowane prace udostępniane są za pośrednictwem audiodeskrypcji oraz specjalnie przygotowywanych pomocy dotykowych. Pracownicy instytucji starają się też umożliwić dotykanie wybranych dzieł sztuki.

Warsztaty i oprowadzania dla uczniów niewidomych

Warsztaty dostosowywane są do wieku, potrzeb i możliwości uczniów niewidomych. Galeria proponuje zajęcia towarzyszące aktualnym wystawom lub warsztaty na temat prac z kolekcji Zachęty. Program i przebieg zajęć ustalane są podczas wstępnej rozmowy z opiekunem grupy. Przy prowadzeniu zajęć wykorzystywane są audiodeskrypcję na żywo oraz pomoce dotykowe. Warsztaty prowadzą edukatorzy z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla osób niewidomych.

Kontakt

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
tel. (22) 556-96-51
www.zacheta.art.pl