Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK – miejska instytucja kultury w Krakowie utworzona 1 lutego 2010 roku, a otwarta 19 maja 2011 roku, mająca na celu rozwój kultury i sztuki najnowszej oraz gromadzenie kolekcji. Muzeum znajduje się na terenie nieistniejącej Fabryki Schindlera. Działalność wystawiennicza MOCAK-u skupia się głównie na sztuce dwóch ostatnich dziesięcioleci.
Program działającego od 19 maja 2011 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK obejmuje prezentację międzynarodowej sztuki najnowszej, edukację oraz projekty badawcze i wydawnicze. Dwa najważniejsze cele, które stawia przed sobą Muzeum, to przedstawianie sztuki ostatnich 20 lat w kontekście powojennej awangardy i konceptualizmu oraz wyjaśnianie sensu tworzenia sztuki poprzez wskazywanie jej poznawczo-etycznych wartości i powiązań z codziennością.
Projekty MOCAK-u opracowywane są z myślą o zróżnicowanych grupach odbiorców. Ważnym zadaniem instytucji jest próba zmniejszenia uprzedzeń wobec sztuki najnowszej.
MOCAK należy do Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

Zwiedzanie dla osób niewidomych i słabowidzących

Jednym z najważniejszych celów, do których dąży Muzeum, jest uczynienie sztuki dostępną dla jak najszerszego grona odbiorców. Współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób zagrożonych różnymi formami wykluczenia, tworzy zróżnicowane, długofalowe projekty będące odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup. Wśród adresatów zindywidualizowanych działań znajdują się m.in. osoby niewidome i z dysfunkcją wzroku, osoby głuchonieme czy pacjenci szpitali psychiatrycznych.
W MOCAK-u istnieje możliwość organizacji grupowego lub indywidualnego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla osób niewidomych i słabowidzących. Odbywa się ono po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Muzealni edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po przestrzeni Muzeum oraz wskazują prace możliwe do poznania za pomocą zmysłów innych niż wzrok. Ponadto w Bibliotece MOCAK-u znajdują się materiały dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, takie jak katalogi w alfabecie Braille’a do niektórych wystaw, tyflografiki oraz audiodeskrypcje. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263-40-35, adres e-mail: edukacja@mocak.pl.
Osoby niewidome i słabowidzące zachęcamy również do udziału w warsztatachorganizowanych w MOCAK-u. Informacje o planowanych spotkaniach można znaleźć w zakładce „Aktualności”.
MOCAK został wyróżniony w konkursie „Kraków bez barier”. Nagrodę przyznano za czytelny układ ciągów pieszych uwzględniający dostęp osób niepełnosprawnych do pełnego programu użytkowego.

Kontakt

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków
Godziny otwarcia Muzeum:
wtorek – czwartek, sobota – niedziela: godz. 11–19
piątek: godz. 11–20
tel. (12) 263-40-00
www.mocak.pl