Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Droga Królewska w Krakowie dla turysty z niepełnosprawnością

Droga Królewska w Krakowie – nazwa nadana ul. Floriańskiej, Rynkowi Głównemu, ul. Grodzkiej, ul. Senackiej i ul. Kanoniczej w związku z uroczystymi wjazdami monarchów, koronacjami i pogrzebowymi procesjami do roku 1734. Droga Królewska rozpoczyna się na Kleparzu i prowadzi przez Stare Miasto i Okół na Wawel.
W dwunastu miejscach w centrum Krakowa znajdują się makiety dotykowe, tworzące trasę turystyczną miasta. Pozwala ona osobom niewidomym i niedowidzącym zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i najważniejszymi zabytkami Krakowa.
Do wszystkich makiet dołączono krótkie opisy eksponowanych obiektów – w języku łacińskim oraz w alfabecie Braille’a, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wykonane z czarnego granitu postumenty, na których stoją odlane z brązu modele, zaprojektowano tak, by dojazd do nich umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Pierwszą makietą na trasie jest makieta Barbakanu z fragmentami murów obronnych miasta usytuowana przy murach po stronie Barbakanu, następną ustawiono w okolicach Bramy Floriańskiej od strony Starego Miasta (obrazuje obszar Starego Miasta z zaznaczeniem Drogi Królewskiej i najważniejszych na niej zabytków). Kolejna to płaskorzeźba twarzy Jana Matejki umieszczona na jego domu przy ul. Floriańskiej. Czwarta przedstawia Bazylikę Mariacką i stanęła na pl. Mariackim. Piąta usytuowana jest po prawej stronie wejścia do Wieży Ratuszowej (przedstawia Ratusz według stanu z końca XVIII w.)
Kolejne makiety na trasie to makieta Sukiennic (pod arkadami naprzeciwko Bazyliki Mariackiej); zespół klasztorny oo. franciszkanów (przy wejściu do bazyliki od strony placu pod „oknem papieskim”); witraż „Bóg Ojciec – Stań się!” Stanisława Wyspiańskiego (w Pawilonie Wyspiańskiego); kościoły św. Andrzeja i św.św. Piotra i Pawła (przy ul. Grodzkiej przed ogrodzeniem kościoła św.św. Piotra i Pawła); wyobrażenie okna romańskiego (makieta na murze okalającym kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej); pałac bp. Erazma Ciołka – stan z początku XVII w. (w sieni pałacu przy ul. Kanoniczej); Wzgórze Wawelskie (makieta na dziedzińcu w okolicach Centrum Informacji Turystycznej).
Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.


 

Materiał został opublikowany dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego w Krakowie, wydawcy Portalu Miejskiego Magiczny Kraków