MF: #NiskiePodatki: Emeryci i renciści łatwiej przekażą 1,5 procent dla OPP

#NiskiePodatki zmieniły zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Po zmianach można przekazać 1,5 proc. podatku należnego zamiast 1 proc.
Ponadto do ustawy o PIT wpisany został na stałe mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Dotychczas funkcjonował on wyłącznie w ramach walki z COVID-19.
Po tej zmianie emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że taki wniosek wypełnił w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne.
Wówczas, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach.
Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).
Organ podatkowy przekazuje środki dla OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym.
#NiskiePodatki umożliwiły również emerytom i rencistom wycofanie uprzednio wyrażonej zgody dotyczącej przekazania OPP części podatku. Wycofanie polega na wypełnieniu nowo dodanej części w oświadczeniu PIT-OP pn. „Wycofanie zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP”.
Projekt tego oświadczenia został już opracowany. Obecnie jest poddany konsultacjom podatkowym:
https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-wzorow-formularzy-pit-40a11a-pit-op-dsf-1. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Gdzie sprawdzić OPP

Aby naczelnik US przekazał 1,5 proc. podatku należnego organizacji wskazanej we wniosku (w tym złożonym w poprzednich latach) wybrana OPP musi widnieć w wykazie organizacji uprawnionych do tych środków.
Wykaz ten tworzy Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) według stanu na 30 listopada roku podatkowego, a następnie publikuje go do 15 grudnia na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.
W odniesieniu do przekazania 1,5 proc. podatku należnego z rozliczenia za rok 2022, wykaz ten będzie znany 15 grudnia tego roku.


 

Źródło: PAP MediaRoom