Na szlaku dostępnej sztuki i rozrywki – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum zostało powołane 1 września 2008 zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Muzeum Westerplatte w Gdańsku. W tym samym dniu premier Donald Tusk powołał pełnomocnika do spraw Muzeum II Wojny Światowej w osobie prof. dr hab. Pawła Machcewicza. W skład zespołu pełnomocnika ds. muzeum weszli także dr hab. Piotr M. Majewski – historyk z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Janusz Marszalec, który w latach 2000–2007 pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Celem zespołu było m.in. wypracowanie koncepcji programowej Muzeum II Wojny Światowej. Koncepcja została zaprezentowana na forum publicznym 6 października 2008 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie podczas dyskusji z udziałem historyków i muzealników. Tekst koncepcji oraz zapis dyskusji został ogłoszony drukiem, jest także dostępny bezpośrednio na stronie internetowej Muzeum.
Podstawowym zadaniem Muzeum II Wojny światowej ma być upowszechnianie wiedzy o II wojnie światowej, ukazywanie polskiej perspektywy na największy konflikt w dziejach ludzkości, kultywowanie pamięci o ofiarach totalitarnych systemów i bohaterach walk o wolność wielu narodowości. W ramach prowadzonej przez Muzeum działalności wystawienniczej, naukowej, edukacyjnej promuje się Polskę jako kraj „strażnika pamięci” Europy i świata o latach 1939–1945, znający i honorujący wartość wolności i postaw obywatelskich.

Osoby niewidome w Muzeum

Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą poruszać się po budynku wykorzystując ścieżki dotykowe. Została ona poprowadzona na poziomach -1 (strefa wejścia); -2 (strefa ogólnodostępna, m.in. z wejściem na salę konferencyjną; – 3 (strefa ogólnodostępna – zasadnicza część muzeum); 0 (wystawa archeologiczna); +1 sale edukacyjne; +2 (biblioteka); +4, +5 restauracja i kawiarnia;
Plany tyflograficzne są wypożyczane w punkcie informacyjnym na poziomie -1. W strefach ogólnodostępnych, przed wejściem do windy panoramicznej rozmieszczono plany tyflograficzne, pomagające orientować się w przestrzeni osobom niewidzącym bądź niedowidzącym;
Muzeum zapewnia możliwość wejścia z psem asystującym do wszystkich przestrzeni muzealnych dostępnych dla zwiedzających.
Dostępne są przewodniki audiodeskrypcją zawierającą opis wystawy głównej dla osób z dysfunkcjami wzroku, pozwalające zorientować się w wyposażeniu i scenografii wystawy głównej.
Na schodach we wnętrzu budynku muzeum znajdują się nakładki poręczowe pozwalające na poruszanie się osobom z dysfunkcją wzrokową.
Na placu Bartoszewskiego, w pobliżu wejścia głównego umieszczono makietę dotykową Muzeum.

Kontakt

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdańsk
tel. (58) 760-09-60
www.muzeum1939.pl


 

Źródło: Wikipedia (Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0) / Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku