Rada Dostępności zebrała się po raz siódmy

– Realizacja Programu Dostępność Plus jest na zaawansowanym etapie – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas VII posiedzenia Rady Dostępności, które odbyło się 18 maja w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Budżet programu na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami oszacowaliśmy na około 23 mld zł. Z tej puli w ciągu trzech i pół roku działania programu zaangażowaliśmy 13 mld zł. Zabiegamy, aby utrzymać finansowanie działań związanych ze zwiększaniem dostępności w ramach nowej perspektywy finansowej”

– wskazała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu realizacji programu.
Przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także ministerstw zdrowia  oraz kultury i dziedzictwa narodowego przybliżyli działania podejmowane na rzecz wdrażania dwóch obszarów z Programu Dostępność Plus – cyfryzacji oraz zdrowia.
Dyskutowano również na temat uruchomienia mechanizmu certyfikacji. Zapowiedziano publikację listy podmiotów, które otrzymały status podmiotu dokonującego certyfikacji dostępności.
Rozmawiano także o wyzwaniach na przyszłość oraz dalszych kierunkach działań Rady i samego Programu Dostępność Plus.


 

Źródło: MFiPR