Rada Dostępności zebrała się po raz piąty

Podczas spotkania przedstawicieli resortów i instytucji zasiadających w Radzie Dostępności, omówiony został m.in. stopień realizacji Programu Dostępność Plus.

„W ciągu trzech lat działania programu zrealizowaliśmy ponad 100 inicjatyw angażujących środki o wartości około 8,7 miliarda złotych. Dzięki środkom unijnym i krajowym w wielu miejscach, z których korzystamy wszyscy jako obywatele, usuwane są bariery, a w ich miejsce wprowadzana jest dostępność w aspekcie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. Takie działania podejmujemy już dziś m.in w szpitalach, szkołach, urzędach, czy blokach mieszkalnych”

– podkreśliła wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, że 6 września 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy ustawy, które przybliżą nas do poprawy jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami. Nowe regulacje wprowadzają instrument postępowania skargowego, który składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest możliwość zwrócenia uwagi instytucji publicznej na brak dostępności przez każdego obywatela.
Wiceminister przedstawiła również plany na przyszłość.

„Przed nami ważne inicjatywy, które właśnie się rozpoczynają lub wkrótce zostaną uruchomione. Będziemy wspierać m.in. samorządy w dążeniu do dostępności”

– zapowiedziała wiceszefowa MFiPR.
Dzięki projektowi „Dostępny samorząd” przyznamy granty dla 620 jednostek samorządu terytorialnego na wdrożenie małych inwestycji poprawiających dostępność np. architektoniczną podmiotów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy.
Wkrótce działalność rozpocznie Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej, gdzie przedstawiciele samorządów będą mogli uzyskać bezpłatną pomoc dotyczącą projektowania nowych inwestycji, by były one wolne od barier i uniwersalne w użytkowaniu.
Planujemy kolejny  nabór placówek ochrony zdrowia zainteresowanych poprawą dostępności. Około 125 kolejnych placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz blisko 50 szpitali ma szanse na wdrożenie zmian w ramach programu Dostępność Plus dla zdrowia w 2022 r.
Wiceminister zapewniła także, że resort funduszy i polityki regionalnej dba, aby programy unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 uwzględniały dostępność, poprzez wsparcie inwestycji, usług i produktów zaprojektowanych w sposób uniwersalny.
Spotkanie było również okazją do wymiany informacji w obszarach transportu i architektury, które przedstawili eksperci z Ministerstw – Infrastruktury oraz Rozwoju i Technologii. W Radzie Dostępności wzięli również udział przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta w Katowicach.

Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Jej celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania społecznego osób, które są narażone na dyskryminację i trudności ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności, chorobę, wiek czy chwilową sytuację związaną choćby z koniecznością przemieszczenia się z dużym bagażem. Wprowadziła ona szereg mechanizmów zobowiązujących w szczególności podmioty publiczne do przestrzegania zasad dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Ustawa ustala minimalne wymagania  we wszystkich tych obszarach.

Rada Dostępności

To grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności z III sektora  Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków Rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.


 

Źródło: MFiPR