Półfinał Mistrzostw Polski kobiet niewidomych i słabowidzących w warcabach stupolowych

Termin i miejsce wydarzenia:
Od 19.05.2022 (czwartek) do 27.05.2022 (piątek)
Hotel Europa
al. Wojska Polskiego 37
11-500 Giżycko
Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul.
E-mail: gksn.kormoran@gmail.com
tel.: 692-421-598


 

W turnieju mogą wziąć udział kobiety niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadające aktualne orzeczenie.
Zawodniczki zobowiązane są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.
Przewodnik przysługuje zawodniczkom całkowicie niewidomym.
Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 05.05.2022 r.na adres: E-mail: gksn.kormoran@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać: imiona, nazwiska i numer PESEL zawodniczek i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Wpisowe:

Koszt udziału zawodniczki i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 200 zł.
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr konta; 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.
Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodniczek należy przedstawić na odprawie technicznej.

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.
Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta za 1 ruch na zawodnika.
Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.
Zawodniczki powinny posiadać warcaby i zegar elektroniczny.