Zgłoś kandydata do konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej`

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło 7. edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”. W tym roku pojawiły się nowe kategorie, a wśród nich Super Marka, która wiąże się z nagrodą pieniężną. Kandydatów do tegorocznego konkursu można zgłaszać do 9 maja.
„Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” to wyróżnienie przyznawane przez samorząd województwa mazowieckiego najlepszym podmiotom, osobom oraz instytucjom działającym na rzecz ekonomii społecznej na Mazowszu.

Ekonomia społeczna to obszar działalności gospodarczej, który jest nastawiony nie tylko na zysk, ale który ma również wymiar społeczny. Doskonale sprawdza się w trudnych momentach. Pokazały to dwa ostatnie lata. W czasie pandemii, mazowieckie podmioty ekonomii społecznej, działające w branży gastronomicznej, przygotowywały posiłki dla seniorów oraz służb ratowniczych. Teraz, kiedy mamy do czynienia z kryzysem uchodźczym związanym z wojną w Ukrainie, to właśnie podmioty ekonomii społecznej okazują ludziom poszukującym schronienia największą pomoc i wsparcie. Dlatego m.in. chcemy je pokazywać i doceniać, a wspierając ich działania, inspirować do pomocy ludziom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym

– mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Do konkursu można zgłaszać również wyróżniające się w lokalnym środowisku firmy i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej oraz osoby wspierające i zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non-profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej (samorządów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli biznesu itd.).

Po raz pierwszy 6 kategorii

W tegorocznej edycji kandydatów do wyróżnień można zgłaszać w sześciu kategoriach: Rozwój, Reintegracja, Odpowiedzialność, Osobowość, Odkrycie – przyznawanych na rok oraz w kategorii Super Marka, która jest przyznawana na 3 lata. Trzy ostatnie są nowością.

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” organizujemy od 2016 r. W tym roku postanowiliśmy go nieco „odświeżyć”, uzupełniając o nowe kategorie. Uważamy, że są potrzebne. Chcemy nagradzać nie tylko tych, którzy działają w swoich lokalnych środowiskach już wiele lat i mają spektakularne osiągnięcia, ale również tych, którzy mimo iż działają od niedawna, zdążyli już przebojem zawojować rynek. W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu, wybierzemy też z grona nagrodzonych w poprzednich edycjach najlepszy podmiot i poza wyróżnieniem go tytułem Super Marki, nagrodzimy go dodatkowo nagrodą pieniężną. To będzie taki primus inter pares wśród wszystkich nagrodzonych do tej pory

– wyjaśnia Elżbieta Bogucka, zastępca dyrektora ds. społecznych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
Jak co roku – w kategorii Rozwój nagradzane są podmioty ekonomii społecznej, które skupiają się nie tylko na osiąganiu zysku, ale też na przynoszeniu korzyści społecznych. Tak działają m.in. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit oraz organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje prowadzące odpłatną działalność pożytku publicznego.
Ocenie podlega pomysł na działalność gospodarczą lub marketingową, innowacyjność wprowadzanych produktów lub usług. Analizowane jest też m.in. na jakich polach i w jakim zakresie podmiot jest rozpoznawalny w swoim środowisku.
Te podmioty, które stawiają na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako formę aktywizacji społeczno-zawodowej, mają szansę zostać nagrodzone w kategorii Reintegracja. Chodzi w szczególności o centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne podmioty, których celem jest reintegracja społeczno-zawodowa.
Zgłoszenia w kategorii Odpowiedzialność mogą wysyłać te podmioty ekonomii społecznej, które są zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców oraz inne instytucje z otoczenia ekonomii społecznej. Nagrodzone mogą być np. za inicjatywy lub programy o wymiarze społecznym prowadzone na rzecz lokalnej społeczności lub środowiska.
W kategorii Osobowość, nagradzane są osoby zaangażowane w pracę na rzecz ekonomii społecznej lub mające wpływ na jej otoczenie i budowanie jej pozytywnego wizerunku. Doceniane jest podejmowanie przez nich różnego rodzaju inicjatyw o charakterze społecznym, promowanie i angażowanie się w przedsiębiorczość społeczną oraz walka z wykluczeniem społecznym.
Swoje zgłoszenia do konkursu w kategorii Odkrycie mogą przesyłać podmioty, które w danym roku kalendarzowym odnotowały szczególne osiągnięcia w obszarze ekonomii społecznej, odniosły sukces rynkowy zaspokajający potrzeby społeczne lub rozwiązały skutecznie jakiś lokalny problem.
Po raz pierwszy w historii, najlepszy podmiot wybrany z grona nagrodzonych Marką w poprzednich edycjach konkursu otrzyma nie tylko tytuł, ale też nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Super Marka to kategoria stworzona specjalnie dla najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych i najprężniej działających laureatów konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” poprzednich edycji. Ubiegający się o Super Markę nie mogą aplikować w 2022 roku do wyróżnienia Marką w innych kategoriach konkursowych.

Zgłoszenia do konkursu – krok po kroku

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować prezentację swojej działalności. Forma prezentacji nie jest narzucona, ale jej treść musi być odpowiedzią na pytania sformułowane w kryteriach oceny danych kategorii (podane w regulaminie konkursu).
Tak przygotowaną prezentację wraz z wypełnionym odpowiednio wnioskiem, należy przesłać do 9 maja 2022 r. Można to zrobić elektronicznie (w postaci skanu) na adres: andrzej.idziak@mcps.com.pl lub dostarczyć w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres:
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wydział Ekonomii Społecznej, pok. 502, V p.
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/7-edycja-konkursu-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2022/
Więcej informacji udziela pracownik Wydziału Ekonomii Społecznej – Andrzej Idziak, tel. 22 376 85 65.


 

Źródło: Biuro Prasowe MCPS