Ogólnopolski turniej w bowlingu sportowym dla osób niewidomych i słabowidzących

Termin i miejsce wydarzenia:
Od 12.05.2022 (czwartek) do 15.05.2022 (niedziela)
Kwazar Bowling Club
Al. Tarnowskich 69
33-100 Tarnów
Miejsce zakwaterowania:
Hotel Tarnovia
ul. Kościuszki 10
33-100 Tarnów
Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator zawodów:
Kazimierz Curyło
tel. 608-205-033
e-mail: tarnowpogorze1@wp.pl


 

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 r.
na adres e-mail: tarnowpogorze1@wp.pl W zgłoszeniu należy podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 105 zł
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”
nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.
lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie z Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.