„Warto się uczyć”. Ogólnopolski konkurs stypendialny dla niewidomych lub słabowidzących studentów – edycja 2020/2021

Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.
Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.
Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).
W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, kształcą się na studiach jednolitych lub studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty (osobiście lub pocztą) do 30 września 2020 roku na adres:
Fundacja „Praca dla Niewidomych”
ul. Jasna 22,
00-054 Warszawa
Dokumenty do pobrania:
REGULAMIN ogólnopolskiego konkursu stypendialnego Fundacji „Praca dla Niewidomych” na rok akademicki 2020/2021
Załącznik numer 1
Załącznik numer 2
Załącznik numer 3
Załącznik numer 4
Załącznik numer 5


 

Źródło: Materiały nadesłane