Kolejne spotkanie Partnerstwa na rzecz Dostępności za nami

Od ponad trzech lat Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje program Dostępność Plus. Do współpracy przy wprowadzaniu jego założeń zaprasza instytucje publiczne, samorządy, firmy, organizacje pozarządowe i jednostki naukowo-badawcze. Dzisiaj do Partnerstwa na rzecz Dostępności przystąpiły dwa nowe podmioty.

„Temat dostępności nie traci na popularności. Świadczy o tym stale powiększająca się liczba członków Partnerstwa. Im nas więcej, tym więcej dobrego możemy razem zrobić”

– powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas spotkania Sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz Dostępności.
Już ponad 230 organizacji, firm i instytucji podjęło wyzwanie i uczestniczy w Partnerstwie na rzecz Dostępności. Dzisiaj do grona przyjaciół dostępności dołączyła firma JBBR Strategy & Innovation Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Spotkanie Sygnatariuszy było okazją do podsumowania działań podjętych w programie Dostępność Plus.

„Ponad 100 inicjatyw angażujących środki o wartości ponad 9 miliardów złotych. To szacowane koszty inwestycji, które poprawią dostępność. Te pieniądze pozwolą usunąć bariery architektoniczne i zapewnić dostępność w szkołach, uczelniach, przychodniach, szpitalach, urzędach, budynkach wielorodzinnych, na dworcach kolejowych i w przestrzeni publicznej miast”

– wyjaśniła wiceminister.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła również o kolejnych krokach, jakie podejmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w tworzeniu otoczenia przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami i seniorom.

„Jesteśmy coraz bliżej uruchomienia mechanizmu certyfikacji dostępności. Zakończyliśmy nabór podmiotów, które będą przeprowadzać audyty i przyznawać certyfikaty dostępności. Skorzystanie z ich usług będzie możliwe już w przyszłym roku”

– stwierdziła wiceminister.
Narzędzie to pozwoli chętnym przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym na potwierdzanie, że ich działalność jest prowadzona z otwartością na osoby ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to między innymi, że do budynków, w których prowadzona jest działalność może swobodnie wejść i poruszać się osoba na wózku, czy niewidomy z psem asystującym, a osoba głucha będzie miała zapewnioną komunikację w Polskim Języku Migowym.


 

Źródło: MFiPR