Lubuskie: Województwo doczeka się pierwszego Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podczas wizyty w województwie lubuskim przekazała promesę na budowę pierwszego w regionie centrum opiekuńczo-mieszkalnego we wsi Racław w gminie Bogdaniec. Samorząd tej gminy otrzymał z rządowego programu ponad 3 mln zł na tę inwestycję.

„- Kiedy podejmowaliśmy rządy wydatki na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wynosiły 15 mld zł, a obecnie to ponad 32 mld zł. W ustawie okołobudżetowej zabezpieczyliśmy kolejny 1 mld zł na realizację zadań z zakresu mieszkań wspomaganych, wspierania zakupów samochodów dla osób z  niepełnosprawnościami i tworzenie wypożyczalni nadzorowanych przez Rządową Agencję  Rezerw Strategicznych. Powstał również Fundusz Solidarnościowy, w ramach którego działa asystent osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa i budowa centrów opiekuńczo-mieszkalnych właśnie. Te działania pozwalają i pozwolą na zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnościami. Wszystkie działania rządowe, samorządowe i organizacji samorządowych są w tym przypadku niezwykle ważne  – podkreślała Minister Marlena Maląg podsumowując działania związane z polityką społeczną. ”

Wniosek gminy Bogdaniec otrzymał dofinansowanie na realizację z Funduszu Solidarnościowego w wysokości ponad 3 mln zł.

„- Przekazujemy dziś pierwszą promesę na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w województwie lubuskim, będzie wyrazem troski o osoby z niepełnosprawnościami. To ważne, że nasze samorządy chcą i podejmują się realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej. Budżet Wojewody na pomoc społeczną wzrósł od 2015 roku o 360%. To pokazuje jak duży nacisk na wsparcie rodziny kładzie nasz rząd – powiedział wojewoda Władysław Dajczak w czasie konferencji prasowej. ”

W miejscu gdzie niebawem rozpocznie się budowa nowego obiektu, minister Marlena Maląg wraz z wojewodą lubuskim i poseł Elżbietą Płonką posadzili dąb pamięci.
Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” zmierza do stworzenia warunków dla gmin i powiatów, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego i całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem programu, oprócz wsparcia w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych czy rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych, jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym możliwości niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.
Pieniądze na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. W 2021 r. resort rodziny i polityki społecznej ogłosił kolejny nabór wniosków na wsparcie finansowe gmin i powiatów w tworzeniu centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Możliwe było pozyskanie dofinansowania do 100 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.
Środki przyznane gminie zostaną przeznaczone na wybudowanie i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego na 20 miejsc (15 miejsc w ramach pobytu dziennego i 5 miejsc całodobowych) o powierzchni bliskiej 500m2. Centrum będzie świadczyło głównie usługi bytowe, opiekuńcze oraz rehabilitacyjne by wspierać uczestników/mieszkańców.


 

Źródło: MRiPS