11 nowych podmiotów dołączyło do Partnerstwa na rzecz dostępności

Do Partnerstwa na rzecz dostępności dołączyło kolejne 11 podmiotów. Z uwagi na nietypową sytuację, podpisanie dokumentu odbyło się online, a sygnatariusze podpisywali dokument przed kamerami swoich komputerów.

Spotykamy się dziś w nietypowej formie, jak na okoliczność podpisania dokumentu, ale w typowej jak na obecne czasy. Pomimo pandemii, kontynuujemy działania na rzecz dostępności. Chcemy przez partnerstwo rozpowszechniać  wiedzę o  dostępności i jej praktycznych  zastosowaniach.  Dostępność to nie tylko deklaracja, ale też zobowiązanie i codzienna praca – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wśród sygnatariuszy znaleźli się zarówno przedstawiciele prywatnych firm, jak i fundacji zajmujących się szeroko pojętą dostępnością, a także podmioty publiczne, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Podpisanie Partnerstwa na rzecz Dostępności to dla nas swoisty kamień węgielny wdrożenia zarówno ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jak i ustawy o dostępności cyfrowej. Dążymy – jak każdy podmiot publiczny – do tego, aby spełniać minimalne wymagania w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.  Powołaliśmy  w jednostkach ZUS koordynatorów ds. dostępności, formułujemy plan działania na rzecz poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, niezbędne audyty, szkolenia, aby znosić bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Nowymi ambasadorami dostępności, którzy zobowiązali się do podejmowania wspólnych wysiłków na rzecz poprawy jakości życia osób o szczególnych potrzebach, zostali:

 1. Associated Apps
 2. Certes Sp. z o.o.
 3. Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 4. Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju
 5. Huawei Polska Sp. z o.o.
 6. Instytut Polityk Publicznych
 7. Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin
 8. SENSE consulting sp. z o.o.
 9. 9. TERMA Sp. z o.o.
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
 11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Obecnie Partnerstwo na rzecz dostępności zrzesza już 183 członków.
Lista sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności jest otwarta. Zgłoszenia chęci podpisania Partnerstwa na rzecz dostępności można wysyłać na adres dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl wraz z informacją o osobie upoważnionej do reprezentowania organizacji.


 

Źródło: MFiPR