Trwa dodatkowy nabór w programie Centra opiekuńczo-mieszkalne. Do rozdysponowania przeznaczono 30 mln złotych

Centra opiekuńczo-mieszkalne to miejsca, w których osoby z niepełnosprawnościami, obok codziennego wsparcia, powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. – Pragnę ogłosić dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Do wzięcia jest 30 mln zł – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wspiera samorządy w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, obok różnego rodzaju codziennego wsparcia, powinny mieć także zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.
– Taki wspólny pobyt osób z niepełnosprawnościami, uczestników w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym, ma wpływać pozytywnie na procesy nawiązywania relacji, uspołecznienia, a także pozwolić tym osobom podejmować aktywności na miarę swoich możliwości – wskazuje wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.
Jak podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, takie miejsca są wyjątkowo potrzebne.
– Dlatego mam wielką przyjemność ogłosić dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Do wzięcia jest 30 mln zł – informuje minister Marlena Maląg.
Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, drugi dofinansowanie funkcjonowania ośrodka.

Kto może złożyć wniosek?

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi). W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 listopada 2021 r.


 

Źródło: PAP MediaRoom