Małopolskie: Blisko 6 mln zł. na dwa Centra Opiekuńczo-Mieszkalne

Centra opiekuńczo-mieszkalne to jedna z form pomocy dorosłym osobom niepełnosprawnym. Z założenia centra te mają stanowić dla nich bezpieczną przystań: miejsce zamieszkiwania, rozwoju i opieki. Mamy dobre wiadomości. Będzie więcej takich placówek w Małopolsce.
W poniedziałek w Wieliczce podczas briefingu prasowego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wraz z poseł Urszulą Rusecką – przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą przekazali symboliczne czeki potwierdzające przyznanie środków z Funduszu Solidarnościowego. Dzięki nim centra opiekuńczo-mieszkalne powstaną w gminach Wieliczka i Szczurowa.

Wsparcie

Celem centrum opiekuńczo-mieszkalnego jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc ta polega na zapewnieniu pobytu całodobowego lub pobytu dziennego w takim centrum.
2 grudnia 2022 r. minister Marlena Maląg zatwierdziła listę rekomendowanych wniosków w ramach naboru do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” (ogłoszonego w 2019 r.) wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego. Zatwierdzone zostały 24 wnioski na łączną kwotę 71 412 126,21 zł.
– Tutaj, w Małopolsce, mam zaszczyt i przyjemność ogłosić dobrą informację – powstaną kolejne dwa nowe centra opiekuńczo-mieszkalne na terenie gmin Wieliczka i Szczurowa. Będziemy ogłaszać w przyszłym roku program tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych z jeszcze większym budżetem. Dziękuję, że samorządowcy włączają się do tego programu – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
– W Wieliczce powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalne, które otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 2,6 mln zł. Ponad 3,2 mln zł trafi również do COM-u w Szczurowej. Gratuluję gminom Wieliczka i Szczurowa, które złożyły aplikacje i pozyskały środki dla swoich mieszkańców – mówi poseł Urszula Rusecka.
– Wsparcie. Słowo to doskonale odzwierciedla wszystkie zadania, jakie spoczywają na centrach opiekuńczo-mieszkalnych. Osoby, do których kierowany jest Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Ale to wsparcie ma także swój drugi, potrzebny wymiar. Wyraża się on we współudziale z rodziną w opiece nad dorosłą osobą niepełnosprawną. Dlatego dziękuję Pani Minister Marlenie Maląg za zatwierdzenie do realizacji dwóch wniosków z Małopolski, które rekomendowałem. Dzięki temu gminy Szczurowa i Wieliczka otrzymają łącznie blisko 6 mln zł, a w Małopolsce powstaną dwa nowe centra opiekuńczo-mieszkalne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Blisko 6 mln zł w Małopolsce

Rekomendowane przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę wnioski złożone zostały przez gminę Szczurowa i Wieliczka.
Pierwsza z nich otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 229 445,89 zł. Zadanie dotyczy budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Górka. Nowy obiekt będzie miał powierzchnię 533,38 m² i zapewni opiekę dla 20 niepełnosprawnych. 6 z nich będzie mogło korzystać z pomocy całodobowo, 14 w formie pobytu dziennego.
Kwota dofinansowania wyniosła 3 229 445,89 zł, w tym 16 066,89 zł na koszty obsługi zadania dla gminy. Planowany termin uruchomienia Centrum to czerwiec 2024 r.
– Z naszej diagnozy przeprowadzonej już w 2019 r. wynikało, że nie tyle jest potrzebne, ile niezbędne w naszej gminie takie centrum opiekuńczo-mieszkalne. Cieszę się, że uda nam się stworzyć takie miejsce na terenie gminy Szczurowa. Zagospodarujemy także kolejny budynek po starej, zlikwidowanej już ponad 20 lat temu szkole. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” to świetny i potrzebny dla mieszkańców i przyszłych podopiecznych program – mówi wójt gminy Szczurowa Zbigniew Moskal.
W sierpniu 2025 r. ma być natomiast gotowa inwestycja gminy Wieliczka. Prace nad centrum opiekuńczo-mieszkalnym, które powstanie w Węgrzcach Wielkich, rozpoczną się w marcu przyszłego roku. Gmina zaplanowała budowę obiektu o powierzchni 878,3 m². Podobnie jak w Górce, centrum w Węgrzcach Wielkich będzie zapewniało miejsce dla 20 osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą służyć opieką całodobową. Kwota dofinansowania wynosi 2 650 330,72 zł (w tym na koszty obsługi dla gminy: 13 185,72 zł).
– Cieszymy się, że ten kosztujący 7 mln zł ośrodek powstanie, a wsparcie w wysokości ponad 2,6 mln zł pozwoli nam na rozpoczęcie prac. Obiekt powstanie w miejscu szczególnym, w tzw. strefie społecznej, którą miasto rozbudowuje na Campus Misericordiae w Brzegach, gdzie mamy ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz punkt socjalny Caritas – mówi zastępca burmistrza Wieliczki Agnieszka Szczepaniak.
– Przyznane środki to także wyraz solidarności społecznej. Naszą odpowiedzialnością jest bowiem niesienie pomocy osobom słabszym czy znajdującym się w szczególnej sytuacji. Fundusz Solidarnościowy, w ramach którego realizowane są centra opiekuńczo-mieszkalne, to tylko jeden z komponentów polityki społecznej rządu – podsumowuje wojewoda.

Obszary priorytetowe

Centra opiekuńczo-mieszkalne to jedno z działań wynikających ze Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w ubiegłym roku. Określa między innymi obszary priorytetowe. Znalazły się wśród nich: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja.
Strategia zakłada podejście kompleksowe i horyzontalne z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.
-Wsparcie osób niepełnosprawnych jest dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważne. W roku 2022 nakłady na wsparcie dla osób niepełnosprawnych wyniosły w sumie ponad 32 mld zł, podczas gdy w 2015 r. było to 15 mld zł. Utworzyliśmy m.in. Fundusz Solidarnościowy, z którego realizowane są potężne programy wspierające osoby niepełnosprawne, służące poprawie jakości życia zarówno osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów. To m.in. program „Asystent osobisty osób niepełnosprawnych”, „Opieka wytchnieniowa”, a także „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. To są miliardy złotych, które trafiają do konkretnych osób, aby mogły zmieniać tę trudną dla nich rzeczywistość. Warto wspomnieć też o wprowadzeniu świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które pobiera ponad 700 tys. osób. Próg dochodowy jest rokrocznie waloryzowany, aby ta grupa się nie zawężała, a wręcz aby szersza grupa miała dostęp do tych świadczeń. Wiele programów, które są realizowane przez PFRON, to programy służące przede wszystkim rehabilitacji, usprawnianiu, ale także włączaniu do funkcjonowania. Dlatego też szczególną troską otaczamy warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, aby środki na dofinansowanie za pobyt uczestników z roku na rok były coraz wyższe – wylicza minister Marlena Maląg.
– Rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera samorządy i oto tego dowód. Zadania własne samorządów są wspierane przez rząd. To samorządy są najbliżej mieszkańców i wiedzą, jakie usługi są najbardziej potrzebne i mogą trafnie zdiagnozować swoje potrzeby – dodaje poseł Urszula Rusecka.


 

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie