Hajnówka: Odbyło się zdalne spotkanie w ramach projektu „Hajnówka dostępna”

23 kwietnia członkowie Grupy Zarządzającej oraz Grupy Inicjatywnej powołanych w ramach projektu „Hajnówka dostępna – program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera” zrealizowano spotkania na platformie komunikacyjnej zoom.
Tematem wiodącym było omówienie rozpoczętych prac w ramach audytu dostępności, których wykonawcami są Fundacja Kulawa Warszawa oraz Fundacja Kultury bez Barier. W chwili obecnej analizie podlegają plany architektoniczne budynków Urzędu Miasta Hajnówka, Hajnowskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Hajnówki Centralnej. Każdy z miejskich partnerów otrzymał ankietę online, mającą na celu określenie stopnia zaawansowania instytucji w obszarze dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Pojawiły się w niej m.in. zagadnienia dostępności strony internetowej, dostępności architektonicznej dla poszczególnych grup (głuchych, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchu itp.). Podobnego typu formularz zostanie skierowany także do organizacji pozarządowych i instytucji, składających się na Grupę Inicjatywną. Kolejnym etapem prac nad audytem będą indywidualne rozmowy z instytucjami.
Podczas spotkań obecny był specjalista ds. współpracy ponadnarodowej OWOP Mariusz Wojtowicz, który pośredniczy w kontaktach z partnerem ponadnarodowym projektu Pro Loco Matera. Opowiedział o swoich związkach z Włochami, działalności zawodowej. Przestawił specyfikę miasta Matera (m.in. bogactwo kulturowe, wpis do UNESCO) oraz działalność turystyczną i kulturalną organizacji Pro Loco Matera.
W najbliższym miesiącu planowane do realizacji jest: dostosowanie stron www Urzędu Miasta oraz jednej z instytucji kultury do standardów WCAG 2.1, zakup czytaków przez Bibliotekę, zakup słuchawek do audiodeskrypcji, barierek ochronnych przez HDK, zakup riksz przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”.


 

Źródło: UM Hajnówka