Projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, której fundatorem i założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych POPON, realizuje obecnie projekt „Katalizator Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako trwały proces zmian mechanizmu funkcjonowania poprzez kompleksowe wsparcie motywujące do działania również po zakończeniu projektu” realizowany ze środków PFRON.
Projekt adresowany jest do niepełnosprawnych, którzy:

  1. • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
  2. • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  3. • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
  4. • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie w postaci:

  1. • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
  2. • staży zawodowych
  3. • wsparcia zatrudnienia
  4. • pomocy doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Konsultacje realizowane są również w formie zdalnej.
Deklaracja zgłoszeniowa online: http://fazon.pl/ lub pod adresem mailowym: biuro@fazon.pl