Powstały Centra Informacyjno-Doradcze przy oddziałach PFRON

Od 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).
W ramach działalności CIDON można będzie uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i wiele innych.
Centra będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy oddziałów PFRON.
Numery telefonów do poszczególnych jednostek:
CIDON przy Oddziale Dolnośląskim – 71 346 74 57
CIDON przy Oddziale Kujawsko-pomorskim – 56 681 44 20
CIDON przy Oddziale Lubelskim – 81 466 76 02
CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07
CIDON przy Oddziale Łódzkim – 42 20 50 103
CIDON przy Oddziale Małopolskim – 12 312 14 33
CIDON przy Oddziale Mazowieckim – 22 505 54 86
CIDON przy Oddziale Opolskim – 77 887 20 26
CIDON przy Oddziale Podkarpackim – 17 283 93 07
CIDON przy Oddziale Podlaskim – 85 733 87 05
CIDON przy Oddziale Pomorskim – 58 350 05 45
CIDON przy Oddziale Śląskim – 32 493 21 04
CIDON przy Oddziale Świętokrzyskim – 41 230 97 05
CIDON przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim – 89 722 90 30
CIDON przy Oddziale Wielkopolskim – 880 520 295
CIDON przy Oddziale Zachodniopomorskim – 91 350 97 24


 

Źródło: PFRON