Pierwsza Dama spotkała się z dziećmi z Zespołu Placówek Oświatowych w Kielcach

W marcu br. Małżonka Prezydenta odwiedziła Zespół Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej w Kielcach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika. W czwartek, podczas łączenia on-line, Pierwsza Dama rozmawiała z przedszkolakami i podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz ich opiekunami.
W czwartek maluchy uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola  „U Dominikanek” zaprezentowały wesołe piosenki oraz alfabet, którego nauczyły się już w całości, a laureaci konkursu wierszy patriotycznych wyrecytowali przygotowane na konkurs krótkie utwory. Z Małżonką Prezydenta dzieci rozmawiały o dobrych uczynkach, listach do Św. Mikołaja, jesiennych aktywnościach na powietrzu oraz ulubionych historiach i bajkowych postaciach.
Następnie z Pierwszą Damą spotkali się podopieczni Specjalnego Ośrodka Wychowawczego. W nim odbywa się edukacja młodych ludzi, którzy ze względu na niepełnosprawność intelektualną w różnym stopniu objęci są kształceniem specjalnym. Wśród dzieci i młodzieży znajdują się też osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym. Wychowankowie ośrodka są w większości uczniami Szkoły Podstawowej, kilkoro z nich uczęszcza do Branżowej Szkoły I stopnia o profilu kucharz-cukiernik, fryzjer i blacharz samochodowy.
Młodzi ludzie opowiadali o swojej codzienności w czasie pandemii: stacjonarnych zajęciach lekcyjnych w szkole specjalnej, nauce zdalnej niektórych przedmiotów, odbywających się on-line zajęciach branżowych i praktykach zawodowych. Podopieczni ośrodka pytali o działalność Pierwszej Damy w tym trudnym czasie: nowe obowiązki i wprowadzone w codziennej pracy zmiany. Agata Kornhauser-Duda mówiła o udziale w akcji Obiady dla Bohaterów, do której dołączyła w ramach wolontariatu, rozmowach z kombatantami czy spotkaniach on-line w Pałacu Prezydenckim.


 

Źródło: Prezydent.pl