Pierwsza Dama spotkała się z młodzieżą słabowidzącą i niewidomą z Bydgoszczy

Kujawsko–Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy to najstarsza w Polsce szkoła zajmująca się kształceniem uczniów z dysfunkcjami wzroku. Podopieczni placówki odwiedzili 16 grudnia Pierwszą Damę.
– To, co według mnie jest niezwykle ważne, to że przykładają Państwo tak dużą wagę do rozwoju zawodowego – mówiła Agata Kornhauser–Duda. Ośrodek prowadzi bowiem pełen zakres edukacji: od wsparcia najmłodszych dzieci, po liceum ogólnokształcące, technikum, szkołę policealną i szkoły branżowe. Przygotowanie zawodowe osoby niewidzące i niedowidzące mogą otrzymać także podczas kursów zawodowych. W bieżącym roku szkolnym procesem edukacyjnym objętych jest 417 uczniów i wychowanków.
W grupie byli stypendyści programów rozwojowych oraz laureaci konkursów i zawodów. Mówili oni o sukcesach, ambicjach i planach na przyszłość. Młodzież opowiadała o swojej edukacji skierowanej na osiągnięcie maksymalnej samodzielności od swobodnego poruszania się po mieście, przez zdobycie wykształcenia pozwalającego na podjęcie zatrudnienia, po prowadzenie gospodarstwa domowego i założenie rodziny. Pedagodzy skupiają się na rozwijaniu w uczniach zaangażowania oraz chęci do działania, poczucia własnej wartości i współodpowiedzialności za siebie i za innych. Uczniowie są objęci specjalistycznymi formami rewalidacji oraz doradztwem zawodowym w trakcie całego cyklu kształcenia.
W Pałacu rozmawiano o trudnościach, z jakimi na co dzień borykają się osoby niewidome i niedowidzące, o przełamywaniu lęku i barier. Poruszono temat adaptacji w przestrzeni publicznej, nawiązywania relacji społecznych i korzystania z dóbr kultury.
Goście Pierwszej Damy pytali o działalność Pary Prezydenckiej czy wizyty zagraniczne, podczas których Małżonka Prezydenta spotyka się z uczniami, pedagogami oraz przedstawicielami Polonii i Polakami mieszkającymi za granicą. Agata Kornhauser–Duda mówiła o zakresie swoich aktywności obejmującym edukację, wsparcie osób z niepełnosprawnościami czy seniorów, odpowiadała też na pytania o formy spędzania czasu wolnego, zainteresowania i pracę zawodową prowadzoną przed podjęciem roli Pierwszej Damy. Młodzi ludzie dowiedzieli się też o najważniejszych wydarzeniach odbywających się w siedzibie głowy państwa, poznali szczegóły protokołu dyplomatycznego oraz organizacji kalendarza głowy państwa i małżonki.


 

Źródło: Prezydent.pl