Łódź: Bezpłatna opieka w domach dla osób chorych i niesamodzielnych

44 niesamodzielnym, samotnym, niesprawnym, chorym osobom miasto zapewni bezpłatną opiekę pielęgniarki, fizjoterapeuty czy dietetyka w ich rodzinnym domu. Ma na to prawie 2 miliony złotych dotacji z Unii Europejskiej.
To fundusze, które pozwolą na opiekę nad 44 osobami. Przez najbliższe 12 miesięcy ze wsparcia specjalistów w domach skorzystają pierwsze 22 osoby. Zaś od przyszłego roku, również przez 12 miesięcy, kolejne 22 osoby.

– Przez rok osoba chora, niepełnosprawna, niesamodzielna będzie mogła liczyć na 4 wizyty pielęgniarza czy pielęgniarki w tygodniu – każda z nich będzie trwała do 2 godzin. Wsparcie zapewnią też opiekunowie medyczni – średnio trzy razy w tygodniu, po dwie godziny. Pomogą w czynnościach typowo higienicznych – umyciu się, uczesaniu. Osoba leżąca i chora bardzo często potrzebuje innego rodzaju posiłków, dlatego wsparciem będzie służył dietetyk. Medyk odwiedzi podopiecznego raz w miesiącu, by ustalić lub zweryfikować działanie zaleconej diety. Taka osoba, która ze względu na swój ciężki stan właściwie cały czas spędza w łóżku może mieć przykurcze mięśni a nawet odleżyny. Takim sytuacjom trzeba zapobiec lub reagować już przy pierwszych objawach. Zdecydowaliśmy się więc wpisać w zakres świadczonej opieki zabiegi fizjoterapeutyczne – w tym również rehabilitację. Fizjoterapia odbywałaby się cztery razy w miesiącu – raz w tygodniu. Rehabilitant poświęcałby pacjentowi około godziny

– tłumaczy Wojciech Kosakowski, kierownik oddziału ds polityki senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Kto będzie mógł skorzystać z takiego wsparcia?

Przede wszystkim mogą być to tylko takie osoby, które mieszkają na terenie łódzkiego obszaru metropolitalnego, czyli na terenie Łodzi bądź pobliskich powiatów: łódzkiego – wschodniego, zgierskiego, pabianickiego i brzezińskiego. Zainteresowani nie mogą w tym samym czasie korzystać z podobnej pomocy w ramach dotacji unijnych.
Bardzo ważnym kryterium będzie uzyskanie nie więcej niż 60 punktów w tzw. skali Barthel. Skala ta pozwala ocenić sprawność ruchową i samodzielność osoby chorej, czyli jakie czynności może wykonywać samodzielnie, a do jakich i w jakim zakresie potrzebuje pomocy drugiej osoby. I tu bierze się pod uwagę czynności, które wykonuje się każdego dnia m.in. czy potrzebuje pomocy w spożywaniu i przygotowywaniu posiłków np. pokrojeniu pieczywa czy nalaniu sobie wody, czy tylko leży czy jest w stanie siedzieć, czy może samodzielnie umyć się, wykąpać, czesać, czy samodzielnie uda się do toalety czy porusza się samodzielnie, a może potrzebuje wsparcia, by pójść na spacer, albo korzysta z wózka inwalidzkiego.
Im mniejsza punktacja w skali Barthel – tym bardziej potrzebna jest opieka.
Większą szansę na wsparcie będą też miały osoby, które mieszkają same oraz ukończyły 60 rok życia, mają orzeczenie o niepełnosprawności albo mają bardzo niskie dochody. Rekrutacja dla osób niesamodzielnych czy rodzin zainteresowanych wsparciem osoby bliskiej zmagającej się z taką trudną sytuacją ruszy 23 sierpnia. Wnioski i niezbędne dokumenty można składać w Oddziale ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, pokój 132 (w dniach i godzinach pracy urzędu: w poniedziałek oraz od środy do piątku w godz. 8-16 oraz we wtorek od godz. 9 do 17). Dodajmy, że dokumenty można składać za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać pocztą.
Wszystkie niezbędne formularze będzie można pobrać ze strony:
https://uml.lodz.pl/seniorzy/projekty/przepis-na-opieke/
Lub w w Oddziale ds. Polityki Senioralnej (tel. 042 638 47 30)
Miasto oraz firma HRP Care, które wspólnie realizują ten projekt liczą, że rekrutację osób, którym zostanie udzielone wsparcie zakończą już w pierwszej połowie września.
Wtedy 22 osoby korzystałyby z opieki już od września (do września 2022 r.), zaś 22 kolejne osoby – od września 2022 do września 2023 r.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego UMŁ