To robotyczne ramię ma pomóc osobom głucho-niewidomym w komunikacji z otoczeniem

Robotyczne ramię opracowane przez Johnsona, absolwenta bioinżynierii na uniwersytecie Northeastern w Bostonie ma za zadanie ułatwienie komunikacji osobom głucho-niewidomym z otoczeniem za pomocą dotykowego języka migowego. Z Johnsonem współpracuje głucho-niewidomy Lard, który udziela mu wskazówek odnośnie wprowadzenia ulepszeń w urządzeniu.
Osoby niesłyszące mogą komunikować się ze słyszącymi przyjaciółmi i rodziną za pomocą języka migowego, ale dla osób zarówno głuchych, jak i niewidomych język musi być czymś, czego mogą dotknąć. Oznacza to, że osoby zarówno głuche, jak i niewidome często potrzebują tłumacza, który będzie z nimi osobiście obecny podczas interakcji z innymi, którzy nie znają amerykańskiego języka migowego.
Opracowane robotyczne ramię do dotykowego języka migowego ma zapewnić większą niezależność oraz prywatność komunikacji w takich miejscach jak dom, gabinet lekarski i wielu innych.
Johnson jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju robota, pracując nad nim w ramach swojej pracy magisterskiej z Chiarą Bellini, adiunktem bioinżynierii w Northeastern, jako jej doradcą. W tej chwili Johnson koncentruje się na literach amerykańskiego alfabetu dotykowego i uczy robota, jak czytać palcami kilka podstawowych słów.
Ostatecznym celem jest, aby robot biegle posługiwał się amerykańskim językiem migowym, aby urządzenie mogło łączyć się z systemami komunikacji tekstowej, takimi jak poczta e-mail, wiadomości tekstowe, media społecznościowe lub książki. Chodzi o to, by urządzenie mogło konwertować te wiadomości użytkownikowi głucho-niewidomemu na dotykowy język migowy. Johnson chciałby również, aby robot był konfigurowalny, ponieważ, tak jak w każdym innym języku, istnieją unikalne znaki, słowa lub wyrażenia używane w różnych regionach, a niektóre znaki oznaczają różne rzeczy w zależności od kontekstu kulturowego.


 

Źródło: Eletimes.com