Czy osoba posiadająca prawo do emerytury może się starać o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeśli masz prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) albo spełniasz warunki, aby ją uzyskać, nie możesz starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dotyczy to emerytury z Funduszu Ubezpieczeń społecznych, tj.:

  1. • emeryturę powszechną – przyznaną kobiecie, która skończyła 60 lat, albo mężczyźnie, który skończył 65 lat (nie ma znaczenia, czy została przyznana na Twój wniosek czy bez niego – z urzędu);
  2. • emeryturę w wieku niższym niż powszechny wiek emerytalny (np. emeryturę częściową, emeryturę górniczą, emeryturę nauczycielską, wcześniejszą emeryturę dla matek opiekujących się dziećmi, które wymagają stałej opieki).

Emeryturą z FUS, która wyklucza prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, nie jest emerytura pomostowa ani nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.