Łowicz: Szkolenie on-line – Renta z tytułu niezdolności do pracy

Termin i miejsce wydarzenia:
17.06.2021 (czwartek), godz. 10:00
Wydarzenie online na platformie Zoom

Osoby, które chcą wziąć udział w spotkaniu proszone są o wcześniejsze zapisanie się drogą mailową poprzez wysłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pod który można wysłać zaproszenie na szkolenie) na adres: marta.roskowinska@aktywizacja.org.pl   Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zapisów.


 

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Masz problemy zdrowotne, które utrudniają Ci znalezienie zatrudnienia bądź pracę w dotychczasowym zawodzie? Zapisz się na bezpłatne spotkanie online, na którym dowiesz się w jaki sposób możesz starać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
I Oddział ZUS w Łodzi oraz Fundacja Aktywizacja zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie nt. renty z tytułu niezdolności do pracy
Na szkoleniu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. – warunki nabycia prawa do renty,
 2. – pojęcie niezdolności do pracy,
 3. – rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy,
 4. – brak prawa do emerytury jako warunek przyznania renty,
 5. – staż uprawniający do renty,
 6. – powstanie i ustanie prawa do renty,
 7. – wysokość renty,
 8. – zawieszenie i zmniejszenie renty,
 9. – tryb postępowania o przyznanie renty,
 10. – wypłata renty,
 11. – o czym osoby pobierające rentę powinny powiadomić ZUS.