Rusza pilotażowa edycja programu „Schronisko bez barier”

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił edycję pilotażową programu infrastrukturalnego „Schronisko bez barier”. Ma on na celu dostosowanie obiektów noclegowych, służących turystyce górskiej, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budżet zaplanowany na realizację programu w 2021 roku to 5 milionów złotych.
Dofinansowaniem w ramach programu „Schronisko bez barier” mogą być objęte zadania z zakresu rozwoju turystyki społecznej dotyczące modernizacji ogólnodostępnych obiektów noclegowych zlokalizowanych na terenie gmin górskich, w tym:

  1. • schronisk
  2. • schronisk młodzieżowych
  3. • domów wycieczkowych

Zadania wspierane w ramach programu to np. poprawa dostępności obiektów zewnętrznych dla osób z niepełnosprawnościami, poprawa dostępności przestrzeni wspólnych (ciągi komunikacyjne, recepcja, jadalnia), udostępnienie pokoi oraz łazienek dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Termin naboru wniosków: 10 czerwca – 31 lipca 2021 r.

Program „Schronisko bez barier” – edycja pilotażowa 2021

Program „Schronisko bez barier” to jeden z instrumentów działania państwa na rzecz rozwoju turystyki społecznej, która jest ważnym komponentem turystyki. Ma on na celu wzrost aktywności turystycznej wśród różnych grup defaworyzowanych i ukierunkowuje działania na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.  Należy bowiem zauważyć, że osoby z niepełnosprawnościami dotyka najwięcej ograniczeń w zakresie uczestnictwa w ruchu turystycznym (w szczególności bariery ekonomiczne oraz wszelkiego rodzaju barieryfizyczne, skorelowane z daną niepełnosprawnością).
Program „Schronisko bez barier” stanowi jedno z narzędzi w ramach Działania 26. Sport, turystyka i rekreacja bez barier w programie Dostępność Plus na lata 2018 – 2025.


 

Źródło: MKDNiS