Kraków: Rozstrzygnięto 14 edycję konkursu „Kraków bez barier”

W pięciu kategoriach 14. edycji konkursu „Kraków bez barier” przyznano osiem nagród głównych i dziewięć wyróżnień. Konkurs od kilkunastu lat pomaga promować dobre praktyki, innowacje i rozwiązania architektoniczne, a także inicjatywy, postawy i przedsięwzięcia, które osobom z niepełnosprawnościami pozwalają uczestniczyć w życiu miasta i pełniej korzystać z oferty różnych instytucji i firm.

Dzięki konkursowi o przedsięwzięciach i inicjatywach, w których potrzeby osób z niepełnosprawnościami zajmują ważne miejsce, dowiaduje się coraz więcej mieszkańców Krakowa.
Do tegorocznej edycji wpłynęło 46 zgłoszeń. W pięciu konkursowych kategoriach przyznano osiem nagród głównych i dziewięć wyróżnień:
W kategorii budownictwo dostępne nagrody i wyróżnienia przyznawane są za dostosowywanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kategoria została podzielona na trzy obszary:

  1. • w obszarze „obiekty użyteczności publicznej” nagrodę główną otrzymał budynek biurowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Ingardena 6, a wyróżnienie Centrum Zapaśnicze w Bieżanowie na ul. Lipowskiego 5
  2. • w obszarze „przestrzeń publiczna” nagrodę główną otrzymał park rzeczny Wilga – etap I, a wyróżnienie przebudowa ul. Sławkowskiej
  3. • w obszarze „obiekty i przestrzenie zabytkowe” nagrodę główną otrzymał Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów, a wyróżnienie Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał.

W kategorii innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze zwyciężył projekt elektronicznej protezy dłoni sterowanej impulsami mięśniowymi, który ma na celu przywrócenie osobom niepełnosprawnym utraconych funkcji amputowanej kończyny, a przez to poprawę jakości ich życia, zwiększenie komfortu psychicznego i umożliwienie powrotu do sprawności. Autorką projektu jest Agnieszka Tkaczyk.
Kolejna konkursowa kategoria to projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. W obszarze projektów nagroda główna trafiła do inicjatywy: aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zespołem Downa – food truck z frytkami. Food truck prowadzony jest przez przedsiębiorstwo społeczne Społeczna 21, pracuje w nim sześć osób z zespołem Downa.
Wyróżnieniem uhonorowane zostały kompleksowe działania Polskiego Związku Głuchych w Krakowie prowadzone w czasie pandemii. Zrealizowany został projekt, w ramach którego osoby niesłyszące mogły skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, pomocy psychologicznej, profilaktyki prozdrowotnej, a także wziąć udział w aktywnościach, takich jak na przykład organizowane cykliczne spływy kajakowe.
Wyróżnienie otrzymał także projekt „Przewijamy bariery”, polegający na zamontowaniu w kilku punktach w różnych częściach miasta przewijaków dla dużych dzieci niepełnosprawnych i dorosłych niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością, zrealizowany według pomysłu Fundacji Mali Siłacze.
W podkategorii wydarzeń nagroda główna została przyznana organizatorom Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski, które odbyły się na stadionie lekkoatletycznym AWF w Krakowie i zostały uznane za największą imprezę sportową 2020 roku w Europie, a wyróżnienie ekipie serialu „Down The Road”, której członkowie w lipcu ubiegłego roku spotkali się z mieszkańcami Krakowa nad Zalewem Nowohuckim.
Wyróżnienie w tej kategorii trafiło także do Fundacji Autonomia, która zrealizowała zajęcia „empowermentowej” samoobrony i asertywności dla kobiet z niepełnosprawnościami.
W kategorii osobowość roku zwycięzcą i tym samym zdobywcą statuetki Herkulesa został Tomasz Koźmiński – prezes Fundacji For Heroes, nagrodzony za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, również te realizowane w czasie pandemii.
Tytuł najlepszej firmy wspierającej Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem i statuetkę Hermesa otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie, nagrodzone za największą liczbę zniżek udzielonych posiadaczom karty „N” oraz dodatkowe inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W tej kategorii wyróżnienie trafiło także do Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Spółdzielni Handlowej Jubilat.


 

Źródło: UM Kraków