Małopolskie: Rozstrzygnięto 3. edycję otwartego konkursu „Kultura Wrażliwa”

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje na realizację 11 zadań koncentrujących się na tematyce osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w instytucjach kultury, na łączną kwotę 150 000 zł.
Celem konkursu było zniesienie barier oraz zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim, m.in. poprzez dostęp do dzieł literackich, teatralnych, filmowych czy zajęć warsztatowych, realizowanych we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.
Do konkursu wpłynęło 21 ofert na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia finansowego w wysokości 284 682 zł.
Wśród dofinansowanych zadań znalazły się m.in. spektakle teatralne z udziałem aktorów niewidomych i niedowidzących, koncerty, warsztaty, wystawy, wernisaże czy festiwal wrażliwości, a także projekt zakładający przygotowanie muzycznych materiałów edukacyjnych z opracowaną audiodeskrypcją, służących do nauki śpiewu oraz gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.


 

Źródło: Malopolska.pl