Wystartował nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

Celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu, a następnie utrzymaniu placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób z niepełnosprawnościami.
– Mają to być miejsca zapewniające otoczenie jak najbardziej zbliżone do warunków domowych, gdzie podopieczny będzie w centrum zainteresowania. Dla wielu osób z niepełnosprawnościami to szansa na niezależność i samodzielność na co dzień – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Budżet programu w latach 2021-2024 będzie wynosił łącznie 300 mln zł, rocznie – 75 mln zł. Środki będą pochodziły z Funduszu Solidarnościowego.
Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Drugi moduł to dofinansowanie utrzymania działalności ośrodka.
Gminy/powiaty mogą składać wnioski do właściwego wojewody:

  1. • Moduł I – do 17 czerwca br.
  2. • Moduł II – do 30 września br.

Następnie wojewoda sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków oraz wymaganymi dokumentami:

  1. • W ramach modułu I – do 16 lipca br. (decyduje data wpływu do wojewody),
  2. • Modułu II – w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

Materiały – szczegóły dotyczące programu, wzory umów, załączniki do programu itd. znajdują się tutaj.


 

Źródło: MRiPS