Konferencja: Dziecko cudzoziemskie ze specjalnymi potrzebami w placówce edukacyjnej

Termin i miejsce wydarzenia:
29-30.05.2021
Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie
ul. Koźmińska 7
00-448 Warszawa
A także przez internet.
Osoby chcące uczestniczyć w konferencji, zobowiązane są do dokonania wpłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł. na poniższy numer rachunku bankowego:
47 1240 1037 1111 0010 3900 3697
W tytule należy wpisać: konferencja, imię i nazwisko uczestnika.
Zarejestruj się na wydarzenie!


 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie oraz Fundacja Pomocy Dzieciom Niewidomym i Słabowidzącym zapraszają na konferencję Dziecko cudzoziemskie ze specjalnymi potrzebami
w placówce edukacyjnej.
Od 2015 r. 65 milionów ludzi na świecie pozostawiło swoje domy, by uciec przed konfliktem zbrojnym, prześladowaniami, efektami katastrof naturalnych lub by szukać lepszych warunków do życia. To najwięcej od czasu II Wojny Światowej. Wśród tych osób znajdują się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W nowym miejscu życia muszą odnaleźć się edukacyjnie, bytowo, językowo oraz kulturowo. Jak można je skutecznie wspomagać?
Jako szkoła specjalna mamy ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością wzroku. Wśród naszych uczniów są również mali uchodźcy. Współpracujemy z Fundacją „Chlebem i solą” oraz innymi organizacjami, działającymi na rzecz migrantów. Posiadamy wszelkie zasoby merytoryczne, administracyjne i lokalowe, aby zorganizować ogólnopolską konferencję o tak specjalistycznej tematyce.
Każdy z nas na swojej drodze zawodowej może spotkać cudzoziemskie dziecko. Być może będzie ono także dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. Podczas konferencji zapoznamy się z systemami wsparcia takich dzieci w innych krajach, podzielimy się dobrymi praktykami oraz postaramy się rozwiać pojawiające się wątpliwości. Konferencja będzie okazją do wzbogacenia swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a szczególnie przydatna będzie nauczycielom na ścieżce awansu zawodowego.
Zapraszamy do udziału w konferencji psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych oraz wszystkie osoby, którym bliska jest ta tematyka.