Żmigród: Wystartował nabór w ramach programu Opieka Wytchnieniowa

Źródło: UG Żmigród


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, rozpoczął rekrutację uczestników do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Dokumenty przyjmowane są do 31.07.2019r.
– W ramach realizacji zadania planujemy świadczenie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niekorzystających z innych form usług – mówi dyrektor GOPS Ewelina Kondracka.
W ramach Programu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  1. – usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  2. – realizacja wsparcia dla opiekunów w postaci grupy wsparcia
  3. – realizowanie usług „odciążeniowych”, dla opiekunów osób zależnych
  4. – spotkania integracyjne
  5. – udział w imprezach kulturalno-sportowych
  6. – silwoterapia
  7. – arteterapia