Kujawsko-Pomorskie: Podsumowano miniony rok działań na rzecz osób niepełnosprawnych

W czwartek (25 marca) z udziałem marszałka województwa Piotra Całbeckiego, odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada spotkała się po raz szósty w tej kadencji, posiedzenie odbyło się w trybie online. Głównym punktem obrad było wysłuchanie sprawozdania z realizacji w 2020 roku wojewódzkiego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe szanse”.
– Blisko trzynaście procent mieszkańców regionu to osoby niepełnosprawne. To ponad dwieście sześćdziesiąt tysięcy osób, które samorząd województwa wspiera w aktywizacji zawodowej i społecznej, dostępie do rehabilitacji, edukacji i kultury. Efektywne zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony samorządów, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz tej grupy –  zauważa marszałek Piotr Całbecki.
Miniony rok był ostatnim etapem realizacji wieloletniego wojewódzkiego programu „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku”. Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych efekty jego realizacji w roku ubiegłym przedstawiła Milena Skopińska, wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Marszałkowskim. Głównym celem programu, przyjętego przez zarząd województwa w 2012 roku, jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz zapewnienie im jak najpełniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Na realizację programu przeznaczono w 2020 roku łącznie ponad 15,7 miliona złotych. Na tę kwotę złożyły się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz budżetu województwa, które rozdysponowano na realizację następujących zadań:
Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. Na ten cel przeznaczono w ubiegłym roku w ramach programu ponad 4,3 miliona złotych ze środków PFRON. Kwota ta została podzielona między 6 podmiotów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej – na realizację tego zadania złożyły się środki PFRON (ponad 10,3 miliona złotych) i budżetu województwa (ponad 169 tysięcy złotych). W regionie funkcjonuje obecnie dziewięć Zakładów Aktywności Zawodowej, przygotowujących niepełnosprawnych pracowników do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W 2020 roku udało się wprowadzić na otwarty rynek pracy sześciu podopiecznych ZAZ. Placówki zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych pod okiem wykwalifikowanego personelu.
Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – na które przeznaczono 231 tysięcy złotych ze środków PFRON i 100 tysięcy złotych z budżetu województwa Na realizację przedsięwzięć samorząd województwa ogłosił trzy konkursy. W ich efekcie udało się zrealizować projekty włączające osoby niepełnosprawne w życie społeczne. Jednym z nich było zapewnienie asystenta online osoby niesłyszącej. Projekt Polskiego Związku Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy ułatwił osobom głuchym załatwienie wielu codziennych spraw. Osoba niesłysząca mogła w dowolnym momencie połączyć się z tłumaczem języka migowego przez internet, wykorzystując posiadany sprzęt np. telefon, tablet, komputer oraz aplikację Skype.
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych – na ten cel trafiło150 tysięcy złotych z budżetu województwa. Pomimo pandemii Covid-19 w ramach tego działania udało się między innymi:

  1. • przeprowadzić konkurs ,,Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w ramach którego wyróżniono i przyznano nagrody finansowe czterem osobom;
  2. • w okresie świąt Bożego Narodzenia przekazano środki na rzecz 169 podopiecznych placówek: DPS dla Dzieci i Młodzież w Grabiu (powiat aleksandrowski), DPS w Chełmnie i DPS w Kamieniu Krajeńskim (powiat sępoleński),
  3. • współorganizowano IV Bal Osób Niepełnosprawnych w Dworze Artusa w Toruniu, w którym uczestniczyło 200 mieszkańców województwa z różnego typu niepełnosprawnościami i ich opiekunowie.

Trwają konsultacje społeczne do programu na kolejnych dziesięć lat

Do 8 kwietnia trwają otwarte konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 8 kwietnia na formularzu konsultacji społecznych w następujący sposób:

  1. • drogą elektroniczną na adres: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl;
  2. • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego