Toruń: Zaktualizowany program działań na rzecz osób niepełnosprawnych przyjęty

Podczas 12 sesji Rady Miasta został przyjęty zaktualizowany program działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
21 listopada 2019 r. radni przyjęli zaktualizowaną wersję Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2023. Wcześniejszy dokument w okresie 26 września do 18 października 2019 r. poddany został konsultacjom społecznym. Zgłoszono uwagi, które dotyczyły przede wszystkim dostosowania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Proponowane zmiany dołączono do nowej wersji programu. Celami strategicznymi projektu są:

  1. •    integracja osób z niepełnosprawnością z otoczeniem,
  2. •    zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do: udziału w życiu publicznym, rehabilitacji, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, turystycznych oraz zajęciach rekreacyjno-sportowych,
  3. •    zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do samodzielnego, pełnego oraz czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym – rozwijanie zróżnicowanych form rehabilitacji zawodowej,
  4. •    wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz optymalizacja warunków edukacji.

Źródło: UM Toruń / Natalia Przytarska