Weź udział w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w projekcie „Wizyty domowe – laska, pies przewodnik, technologie”, dofinansowanym ze środków PFRON.
W ramach projektu Fundacja oferuje:

 1. zajęcia z orientacji przestrzennej
 2. – zajęcia z poruszania się z psem przewodnikiem
 3. – zdalne szkolenia z zakresu obsługi komputera i smartfonów.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Pełnoletnie osoby niewidome lub słabowidzące z całej Polski, które:

 1. Posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku.
 2. W terminie od 01.04.2020 nie biorą udziału w zajęciach tego samego typu w ramach innego projektu, dofinansowanego przez PFRON.
 3. Poruszają się z białą laską i chcą poznać nowe trasy lub popracować nad technikami bezpiecznego chodzenia.
 4. Korzystają z pomocy psa przewodnika i chcą zdobyć nowe umiejętności lub je utrwalać.
 5. używają na co dzień komputerów i/lub smartfonów i są zainteresowane zdobywaniem nowych umiejętności lub ich utrwalaniem.
 6. Szkolenia komputerowe będą się odbywały w trybie zdalnym. Dlatego do udziału w nich Fundacja zaprasza osoby, które potrafią obsłużyć komputer i/lub smartfon na poziomie średniozaawansowanym i mają warunki techniczne pozwalające na zdalną współpracę z instruktorem.
 7. Nie są:
  A) uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej
  b) uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy
  c) mieszkańcami/podopiecznymi placówek innych niż WTZ lub ŚDS, finansowanych ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Co zrobić, by zgłosić się do projektu?

 1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i podpisany dostarczyć do fundacji.
 2. Dostarczyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności

Wypełnione i podpisane własnoręcznie dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do fundacji osobiście lub tradycyjną pocztą na adres:
Fundacja Vis Maior
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 10
02-366 Warszawa .
Z uwagi na obecną sytuację osoby, chcące dostarczyć dokumenty zgłoszeniowe osobiście są proszone o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się.
Zgłoszenia do 26 czerwca 2020 roku. Brana pod uwagę jest również możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej.
Prosimy, , jeśli to możliwe, o wysłanie formularza drogą elektroniczną (najlepiej w Wordzie) na adres m.raczynska@fundacjavismaior.pl.
Osoba, która dokona zgłoszenia telefonicznego lub przez pocztę elektroniczną i zostanie zakwalifikowana do projektu, będzie zobowiązana do dostarczenia do fundacji podpisanych formularzy zgłoszeniowych.
Dostarczenie wymaganych dokumentów zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
Osoby zakwalifikowane będą powiadamiane o wynikach rekrutacji.
W oparciu o analizę informacji zawartych w dokumentach zgłoszeniowych poszczególnych osób, organizator zastrzega sobie prawo doboru instruktorów do kursantów.
Formularz zgłoszeniowy oraz informacje o projekcie są dostępne na stronie fundacji.
W razie dodatkowych pytań Fundacja prosi o kontakt .
tel. (22) 370-28-75
e-mail: biuro@fundacjavismaior.pl

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie-do-projektu-Wizyty domowe


 

Źródło: Materiały nadesłane