Weź udział w projekcie „Pies Przewodnik Dobrze Utrzymany”

Fundacja Pies Przewodnik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Pies przewodnik dobrze utrzymany” dofinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 r. Polega on na udzieleniu 30 osobom niewidomym korzystającym z pomocy psów przewodników finansowego wsparcia w ich utrzymaniu.

W ramach projektu Fundacja oferuje:

 1. • wsparcie do zakupu karmy dobrej jakości i odpowiedniej do wieku, kondycji fizycznej oraz stanu zdrowia psa,
 2. • zwrot kosztów opieki weterynaryjnej,
 3. • wsparcie w zakupie akcesoriów odpowiednich dla psa,
 4. • doradztwo merytoryczne w zakresie objętym projektem.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 1. • osoby niewidome i słabowidzące ze znacznym stopniem niepełnosprawności z całej Polski, które współpracują z psami przewodnikami, a psy te nie przeszły na emeryturę.
 2. • Osoby, które w czasie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2021 nie biorą udziału w podobnym projekcie ani nie otrzymały dofinansowania do utrzymania psa przewodnika ze środków publicznych.

Jak się zgłosić do projektu?

 1. • Wypełnić ankietę zgłoszeniową,
 2. • Dostarczyć kopię umowy użyczenia/przekazania psa przez jednostkę, która go wyszkoliła.
 3. • Dostarczyć  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku lub orzeczenie równoważne,
 4. • O ile pies skończył 8 lat życia, a nie skończył dziesięciu i o ile wynika to z umowy, dostarczyć zaświadczenie od lekarza weterynarii, że stan zdrowia psa pozwala mu na pracę.
 5. • Dostarczyć podpisany regulamin udziału w projekcie.

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz pozostałe
podpisane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres fundacji:
Fundacja „Pies Przewodnik”
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 10
02-366 Warszawa.
Mile widziane również przesłanie zgłoszenia i kopii umowy w wersji elektronicznej (tekstowy plik word bez podpisu) na adres: biuro@piesprzewodnik.org.pl.
Zgłoszenia można przesyłać do 15 sierpnia 2020 r. Możliwa jest rekrutacja uzupełniająca.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie do projektu PP Dobrze Utrzymany
Zgłoszenie do projektu PP Dobrze Utrzymany w formacie pdf
Regulamin uczestnictwa w projekcie pp dobrze utrzymany

 


Źródło: Fundacja Pies Przewodnik