Toruń: Już w sobotę otwarcie przyjaznego niepełnosprawnym węzła przesiadkowego

Nowoczesny, zintegrowany węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II zostanie oddany do użytku o godz. 10.00 w sobotę 27 lutego 2021 r. Dzięki niemu pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej.
To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dotychczasowe przystanki komunikacji miejskiej w rejonie pl. Rapackiego nie będą już funkcjonowały. Co ważne, na nowym węźle powstanie tzw. „zielony przystanek”.
Węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II zintegruje transport autobusowy z tramwajowym. Zmiana środka transportu będzie nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. Wcześniej pasażerowie, by np. przesiąść się z autobusu jadącego od strony mostu im. J. Piłsudskiego do tramwaju, musieli pokonać ruchliwą ulicę około 20-metrowej szerokości i dopiero dojść na przystanek tramwajowy na ul. Chopina. Dzięki nowemu węzłowi stanie się to znacznie prostsze, gdyż został on zaprojektowany tak, by zmieniając środek transportu pasażer nie musiał przekraczać jezdni. Przejść przez ulicę trzeba tylko, by dotrzeć na platformę, ale nad bezpieczeństwem przechodniów będzie czuwała sygnalizacja świetlna. Została ona zaprogramowana w taki sposób, aby każdy zdążył bezpiecznie przejść przez ulicę.
Zintegrowany węzeł przesiadkowy zostanie oddany do użytku w sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10.00. Przejmie on funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji miejskiej zlokalizowanych w rejonie pl. Rapackiego tj. przystanków tramwajowych w ul. Chopina oraz przystanków autobusowych w al. św. Jana Pawła II. Teraz autobusy linii dziennych nr 10,11,12,13,14,20,22,27,32,36 oraz linii nocnych: 01 i 03 jak także tramwaje linii 1,1N, 2 i 3N będą zatrzymywały się na nowym węźle.
Komunikacja miejska będzie funkcjonowała tak jak dotychczas, rozkłady jazdy pozostaną niezmienione. Niezależnie prowadzone będą obserwacje ruchu w rejonie węzła, jeśli zajdzie taka potrzeba, rozkłady jazdy zostaną dostosowane do nowych warunków.
Autobusy komunikacji regionalnej będą się zatrzymywały w zatokach, które do tej pory służyły również autobusom komunikacji miejskiej. Obydwie zatoki zostały zmodernizowane i wyposażone w nowe wiaty przystankowe.
Węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II został drobiazgowo zaplanowany nie tylko w kwestii organizacji ruchu, ale także sferze wizualnej i funkcjonalnej. Oba perony zostały wyposażone w dziesięciowierszowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, zamontowane na słupach przy wejściu na perony oraz trzywierszowe, podwieszone do konstrukcji wiat. Na obu peronach przygotowano miejsce do podłączenia biletomatów. Po wyłonieniu dostawcy, urządzenia staną w wyznaczonych miejscach.
Platformy przesiadkowe mają około 75 metrów długości i nieco ponad 3 metry szerokości. Przy natężeniu ruchu, jaki odbywa się w tym rejonie, są to wymiary zapewniające wysoki komfort pasażerom oczekującym na autobus czy tramwaj oraz przemieszczającym się w obrębie przystanku. Nawierzchnia peronu jest podgrzewana, by w okresie przymrozków nie zalegał na niej lód i śnieg.
Na całej długości na platformach wybudowano wiaty dla pasażerów. Wiosną wykonane zostaną nasadzenia, które pokryją tylne ściany wiat i platforma zyska formę tzw. „zielonego przystanku”. Bluszcz, który z czasem obrośnie wiaty będzie pełnił nie tylko funkcję estetyczną, ale dawał ochronę przed promieniami słonecznymi i pochłaniał zanieczyszczenia powietrza generowane przez ruch drogowy. Wiaty są wyposażone w ławeczki z oparciem, kosze na śmieci, podświetlane gabloty z rozkładami jazdy i gabloty reklamowe.
Perony i wiaty zostały zaprojektowane w taki sposób by pasażer mógł wejść i wyjść z pojazdu tzw. „suchą nogą”. Z kolei wygrodzenia oddzielające ruch drogowy od wyspy zapewnią ochronę przed ruchem ulicznym.
Przy projektowaniu nowego węzła przesiadkowego uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych i z ograniczoną możliwością poruszania się. Jest to ważne także dla np. rodziców z dziecięcymi wózkami. Przejścia przez jezdnie i torowisko oraz dojścia do peronów przystankowych są jednopoziomowe. Krawężniki na przejściach przez jezdnie i torowisko mają wysokość zaledwie dwóch centymetrów. Pozostawienie tej różnicy było konieczne, gdyż stanowi ona element ostrzegawczy dla osób niewidomych lub niedowidzących.
W tablicach informacji pasażerskiej zastosowano odpowiedni kontrast wyświetlanych komunikatów oraz funkcję informacji dźwiękowej dla osób niewidomych lub niedowidzących. Komunikaty głosowe emitowane będą po wciśnięciu przycisku z wypukłym opisem zainstalowanym na słupie, na którym zamontowana jest tablica.
Wysokość peronów jest dostosowana do obsługi taboru niskopodłogowego. Dodatkowym udogodnieniem jest system informacji fakturowej (czyli płytki ostrzegawcze i reliefowe powierzchnie prowadzące) oraz wizualnej (żółty pas bezpieczeństwa). Dźwięk towarzyszący sygnalizacji świetlnej dla pieszych zostanie dostosowany do otoczenia.
Nowy węzeł został zaprojektowany tak, by nie zaburzać krajobrazu pobliskiego Zespołu Staromiejskiego wpisanego na światową listę dziedzictwa UNESCO.
Wybudowanie nowoczesnego węzła przesiadkowego na al. św. Jana Pawła II jest częścią projektu „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”. Zakres inwestycji był bardzo szeroki. Oprócz utworzenia węzła przesiadkowego objął przebudowę torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Długość zmodernizowanych i nowych torowisk w ramach tego projektu to ok. 2,7 kilometra toru pojedynczego.
Zarówno nowo powstałe jak i zmodernizowane torowiska wykonano w technologii zapewniającej wysoki komfort podróży oraz minimalizację drgań dzięki zastosowaniu mat antywibracyjnych,. Przed każdym z łuków torowych zainstalowano smarownice, dzięki którym podczas pokonywania zakrętów koła tramwajów toczą się bez charakterystycznego pisku.
Układ drogowy w obrębie modernizowanych torowisk został kompleksowo przebudowany. Jezdnia zyskała cichą nawierzchnię. Powstały też nowe chodniki i ścieżki rowerowe o przepuszczalnej nawierzchni, która nie utrudnia naturalnego nawadniania zieleni.
Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 66,9 mln zł brutto. Generalnym wykonawcą jest wyłonione w przetargu polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. oraz Construcciones y Promociones Balzola S.A. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie to wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za opracowanie dokumentacji projektowej jak i realizację robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 23 stycznia 2018 r.
Zasadnicze prace budowlane zostały ukończone. Wiosną, gdy tylko aura na to pozwoli, dokończone zostanie zagospodarowanie zieleni – m.in. nowe nasadzenia, zieleń na węźle przesiadkowym na al. św. Jana Pawła II oraz zielone torowiska w ciągu ulicy Chopina i Kraszewskiego.


 

Tekst: Łukasz Liczmański
Źródło: Samorzad.pap.pl